Claus Bjerring Chri­sti­ansen er tiltrådt som di­rek­tør for Audi Fre­de­ri­cia.

Claus Bjerring Chri­sti­­ansen er 34 år, brancheuddannet og kommer senest fra en stilling som Busi­ness De­ve­lopment Manager i Semler Audi Detail, hvor han har været med til opbygningen af hele det nye net, så han er godt rustet til udfordringerne i det store eksklusive Audi hus i DanmarkC *).

Byggeriet skrider planmæssigt frem og tager for alvor form med mon­tering af de futuristiske aluminiumshulplader på facaden. Ind­ven­digt er flere særlige elementer ligeledes blevet synlige, bl.a. Audi kurven i showroo­met, som får de ca. 30 udstillede nye biler til at syne i bevæ­gelse. Showroomet er fordelt på to etager, hvoraf førstesalen kan omdannes til konferen­celokale med plads til 200 personer.

"Vi får nogle helt exceptionelle rammer, som vi vil give kunder og sam­­ar­bejdspartnere mulighed for at benytte til produktpræsen­tatio­ner, medar­bejdermøder eller kundeevents. Vores konferencefacili­teter omgivet af unikt design, inspirerende indretning og ikke mindst vores smukke biler vil være et spændende alternativ lige midt i Dan­markC. Ventende værk­steds­kunder vil ligeledes have mulighed for at benytte husets andre mødefa­ciliteter" udtaler den nye direktør Claus Bjerring Christiansen.

Det 10.200 m2 eksklusive Audi hus i Fredericia forventes indviet den 28. september, hvorefter nye Audi byggerier igangsættes i flere an­dre byer.


*) DanmarkC – landets største erhvervsudviklingsprojekt med 6 mio. m2 erhvervs­jord centralt placeret langs Fredericias motorvejsnet.

50 nye virksomheder har indtil nu fået adresse i DanmarkC – flere er på vej. Se mere herom på www.danmarkc.dk.