Chrysler 300C - Varemærkerne Chrysler, Jeep, Dodge og Mopar er fra og med 10. juni helt særskilte resultatenheder med eget resultatansvar.Chrysler Group LLC og Fiat Group kun­ne 10. juni op­lyse, at man har indgået en aftale om en global alliance. Her­med er der dannet et "nyt Chrysler", som be­gynder sin virksom­hed med det samme.

  • - C. Robert Kid­der ny be­sty­relsesfor­mand
  • - Sergio Marchionne ny administrerende direktør
  • - Chrysler, Jeep, Dodge og Mopar særskilte enhe­der i varemærke­orienteret organisation.

Som en del af alliancen skal Fiat forsyne Chrysler med teknologi, platforme og drivlinjer til små og mellemstore biler, der efterspørges stadig mere, ikke mindst i USA. Chrysler vil samtidig få adgang til Fiats internationale distributionsnet med fokus på Latinamerika og Rusland.

Dodge Caliber SRT4 - Varemærkerne Chrysler, Jeep, Dodge og Mopar er fra og med 10. juni helt særskilte resultatenheder med eget resultatansvar.– Dette er en vig­tig dag. Ikke alene for Chrysler og medarbej­derne, som har været igennem et år med stor usikker­hed, men også for he­le verdens bili­ndustri, sagde Ser­gio Marchionne, admi­nistrerende di­rektør for Fiat, som nu også er udnævnt til admini­strerende direktør for Chrysler Group LLC.

– Nu ser vi frem til at etablere en ny standard for, hvordan en bil­koncern kan skabe lønsomhed.

– Vi bygger videre på Chryslers innovationskultur og supplerer den med Fiats teknologi for at skabe en bredere produktportefølje i både Nord­amerika og resten af verden.

– Vi arbejder allerede med at udvikle nye, mere miljøvenlige biler i den høje kvalitet, der skal præge Chrysler fremover.

I henhold til de vilkår, som er godkendt af konkursdomstolen i New York, har Chrysler LLC pr. 10. juni solgt alle sine rettigheder til et nyt selskab, som vil drive virksomhed under navnet Chrysler Group LLC.

Jeep - Grand Cherokee - Varemærkerne Chrysler, Jeep, Dodge og Mopar er fra og med 10. juni helt særskilte resultatenheder med eget resultatansvar.Fiat ejer 20 % af det nye selskab og vil kunne øge denne ejer­andel op til 35 %, hvis og når bestemte mål bliver nået. Fiat kan ikke blive majo­ritets­ejer, før hele Chryslers gæld til den amerikanske stat er be­talt tilbage.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Bilarbejder­fagfor­bundet – gennem United Auto Workers’ Retiree Me­dical Benefits Trust – ejer 55 %, mens den ameri­kanske og cana­di­ske stat ejer henholdsvis 8 og 2 %.

Bestyrelsen på ni personer vil have tre repræsentanter fra Fiat, fire repræsentanter fra den amerikanske stat, en fra den canadiske stat og en fra bilarbejdernes fagforening. C. Robert Kidder er udnævnt til bestyrelsesformand.

Varemærker som særskilte enheder

Umiddelbart efter dannelsen af det nye selskab har man også præ­senteret en helt ny organisationsstruktur. Den nye organisation bli­ver fladere og helt varemærkeorienteret. Målet er at forkorte afstan­den melem ledelse, medarbejdere og kunder.

Varemærkerne Chrysler, Jeep, Dodge og Mopar er fra og med 10. juni helt særskilte resultatenheder med eget resultatansvar.