Audi R15Det klas­si­ske 24-ti­mers løb ”Le Mans” - Favo­­rit­terne kører igen med dieselteknik fra Bosch.

I 24-timers løbet ”Le Mans” den 13./14. juni 2009 i Frankrig vil to favoritter igen køre med dieselteknik fra Bosch.

  • - Bosch er udvik­lings­partner for Audi Sport og Peugeot Sport
  • - Begge producenter er klar til start med diesel common rail-systemer
  • - I 2008 var de 6 bedst placerede biler dieseldrevne

m K i sin R15 - billedet er taget i marts 2009 under en af de mange testkørslerTeamet fra Audi Sport er igen klar til start i år. I de sidste tre år har R10 TDI afgjort løbet – og hver gang med tek­nik fra Bosch. R10 TDI var den første bil med dieselmotor, der vandt den samlede sejr. Audi Sport har i år er­stat­tet den med efterfølgeren R15 TDI. Bosch er og­så Audis udvik­lings­partner for denne model for hele brændstofind­sprøjtnings­syste­met. Syste­met omfat­ter højtryks­pumpe, højtryksrail, injektorer samt den elek­troniske styre­enhed, der er specialfremstillet af Bosch Mo­tor­­sport. Af andre kom­po­nen­ter fra Bosch Motorsport kan nævnes star­ter og gene­rator samt bildata­regi­strering og telemetre­ringssy­stemet for overførsel af data fra bilerne til depoterne under løbet.

908 HDi FAP Bilerne af typen 908 HDi FAP fra Peugeot Sport er ligeledes favo­rit­ter. Her er Bosch også udviklingspartner og leverer med høj­tryks­­pum­pe, rail og injektorer den kom­plette dieselind­sprøjt­ningsteknik. Desuden leverer Bosch Mo­tor­sport bilelektronik med den elektroni­ske styre­enhed og starter og generator. Peugeot Motorsport har delta­get i løbet siden 2007 og blev nr. 2 i både 2007 og 2008.

Et 24-timers løb er en stor udfordring for teknikken i bilen. I hele For­mel 1-sæsonen 2009 med 17 løb tilbagelægges der kun en lidt læn­ge­re strækning. Hver enkelt komponents nødvendige holdbarhed er derfor en stor udfordring – lige som integreringen af hele syste­met, der består af hydraulik, elektronik og dataregistrering.

”I 2008 var alle de 6 bedst placerede biler dieseldrevne,” siger Dr. Gerhard Turner fra ledelsen af Bosch Die­sel Systems. ”Deres team har fuldt ud ud­nyttet hoved­for­dele­ne ved diesel­teknik­ken: Et højt drej­nings­moment og et lavt forbrug.” Mens dieseldrevne biler fortsat er et sjældent syn in­den for motorsport, har de længe gjort sig gæl­den­de i den normale trafik. Siden 1995 er andelen af diesel­drevne biler af de nyindregi­strerede biler i Europa steget fra 22 til ca. 50 %. Bosch har spillet en afgørende rolle i udviklingen af moderne høj­trykssystemer som f.eks. common rail og var den første leverandør, der startede seriepro­duk­tion af disse syste­mer.

Som en erfaren leverandør af systemer og komponenter til mange motor­løb har Bosch Motorsport med sine eksperter den systemkom­pe­tence og integrerings-knowhow, der er nødvendig inden for mo­torsport. Bosch Motorsport er en del af Bosch Engineering GmbH, et af Bosch’s datter­selskaber, der har specialiseret sig i ingeniørservice­ydelser, og som kan se tilbage på en lang tradition inden for motor­sporten. Allerede i 1903 hjalp teknik fra Bosch racerkørere til sejr.

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Med auto- og industriteknik samt for­brugsgoder og bygningsteknik havde koncernen i regnskabsåret 2008 ca. 280.000 ansatte og en omsætning på 45,1 milliarder euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 datter- og regionalselskaber i over 60 lande. Inkl. distributions­part­nere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch bruger mere end 3,5 milliarder euro, eller 8 % af om­sæt­ningen, om året på forskning og udvikling og anmelder over 3.000 patenter på verdensplan.
Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger.
Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”.
Robert Bosch GmbH''s virksomhedsstruktur sikrer Bosch-koncernen økonomisk uaf­hængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlæg­ning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalan­delene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Ro­bert Bosch GmbH.