Honda påbegynder salget af Hon­das sikkerheds­kur­sus­software (Sa­fe­ty Navi Safe Driving Educational Soft­ware) for en PC-baseret aut­o­matisk køresimu­lator.

Honda har påbe­gyndt salget af Honda Safety Navi, det nye kursus­soft­ware for sikker kørsel i Japan. Softwaret indeholder to program­mer.

Det ene program hjælper brugerne med at forstå køreteknikker for brænd­stoføkonomi og lære nøgle­punkterne for grøn kørsel. Det an­det program hjælper brugerne med at lære nøglepunkterne i sik­ker kørsel.

Honda Safety Navi er designet til at gøre det muligt for brugeren at have det sjovt, mens de lærer om grøn og sikker kørsel. Ved at sæl­ge softwaret til en rimelig pris er det

Hondas hensigt, at det vil blive taget i brug blandt et stort omfang af kunder, herunder bilforhand­lere, offentlige kontorer, virksomheder, hvis medarbejdere bruger biler til pendlings- eller forretningsformål, og køre­skoler.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.