Skoda FabiaŠkoda er bedst, når det kom­mer til sam­men­hæng mellem pris og kva­litet iflg. FDMs Auto­index under­sø­­gel­se 2009.

29.000 danske bil­ejere har del­taget i FDMs Autoindex un­dersø­gelse, der be­skriver bilejernes vur­dering af deres eget bilmærke.

Et af de væsentligste målepunkter er bilens egenskaber og kvalitet, der vægter i den samlede analyse med 40 %. FDM spørger specifikt til ejernes opfattelse af sammenhængen mellem bilens pris og den oplevede kvalitet, og på dette område kommer Skoda ud som en klar nummer 1.

Skoda OctaviaŠkoda blev i 2008 det 8. største bil­mærke i Danmark, og markeds­fø­rer Fabia, som i man­ge år har været en af dan­sker­nes foretrukne min­dre biler, samt Octavia, der nu fås med 4 års garanti. Endvidere sælger Škoda den nye Superb Twindoor med den variable bagklap og den fleksible og funktionelle MPV Roomster - bilen med det ny­tæn­kende design. Både Fabia og Octavia har været årets bil i Danmark. Octavia Combi, Fabia, Roomster og Superb kan alle fås som van på gule plader.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.