Hummer skal sælgesGeneral Motors, som har planer om at slan­ke deres net­værk af for­hand­lere med om­kring 40 % med ud­gangen af 2010, sen­der brev til næsten 1.000 for­handlere.

Bre­vet blev sendt forleden til omkring 1.000 for­handlere, som har det til fælles at de ikke helt lever op til GMs forventninger til kommende forhandlere. De vil mod­tage brevet i dag, og kilder fra GM fortæller at forhandlerne får besked om, at de ikke kan forvente at få forlænget deres kontrakt, når den ud­løber i oktober 2010. Af brevets indhol fremgår tillige, hvor GM mener forhandleren ikke har levet op salgsmål og serviceaftaler.

Alt i alt skal 2.600 forhandlere afske­di­ges med udgangen af 2010 og beslut­ningen skal bruges til at vise Obama-admi­nistra­tionen, at GM gør sig klar til frem­tiden - en proces som GM har frem til 1. juni at bevise.

Ved årsskiftet havde GM 6.246 US-for­hand­lere og GM anslåt at man vil finde frem til 1.000 til 1.200 forhandlere, der ganske enkelt ikke er gode nok. Dertil kommer omkring 500 forhandlere, som vil forsvinde, når GM efter planen sælger deres mærker Hummer, SAAB og Saturn. Og en­delig har GM 35 specielforhandlere, der kun forhandler Pontiac. Og de vil forsvinde, når mærket udfases med udgangen af 2010. GM regner endelig med, at yderligere 500 forhandlere vil forsvinde af egen fri vilje.

De forhandlere, der bliver tilbage, udvælges ud fra kundetilfredshed, ind­tjening, salgsresultater og ikke mindst egenkapital. Og det er forhold som den enkelte forhandler selv er klar over, så en eventuelt opsigelse vil sandsynligvis ikke komme bag på nogen.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.