GMs hovedkvarter i DetroitGM i USA har netop opgjort resultatet for dette års 1. kvartal og det blev ikke overras­kende et underskud - hele GM 6 mil­liar­der dollar og det bety­der at selskabet siden 1984 har bogført tab på i alt 82 milli­arder dollar.

Og likviditeten ind­skrænker sig - den er nu faldet fra ultimo 2008 $14,2 milliarder til $11,6 milliar­der dollar pr. 31.3.2009 - og at der over­hovedet er likvider tilbage skyldes regeringens indsprøjt­ning på $13,8 milliarder givet i lån. Omsætningen er faldet, kunderne er flygtigt - ikke mindst af frygt for selskabs mulige konkurs, som truer i horisonten. For vi nærmer os med hastige skridt den 1. juni, som er den dato, hvor selskabets ledelse skal fremlægge en plan, som regeringen kan godkende og som sandsynliggør, at det er muligt at drive selskabet videre.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

SVENDEGAVEN:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Vi har nu snart gennem 10 år skrevet om den ene efter den anden nye plan for selskabets tilbagevenden til normale, levedygtige tider og vi kan da tvivle voldsomt på, at det overhovedet er muligt at fremlægge en sådan plan, for så havde man vel gjort det for længe siden, for situatio­nen har længe været moden til radikale planer og lige nu har den reelt kun ændret sig til det værre - det katastrofale.

Chevrolet Silverrado TruckLige nu er tre af de største kreditorer blevet bedt om at afskrive $43 milliar­der mod at få ejer­skab i et nyt, rekon­strueret selskab, men tilliden er sand­syn­lig­vis ikke til ste­de.

I 100 år har GM glædet den amerikanske forbruger, som stolt gen­nem de mange år har kunnet se GM vokse sig stor og blive verdens førende automobilfabrikant, men noget gik galt - vel nok allerede for over 20 år siden.

Og på den anden side af Atlanten er GM ved at indskrænke antallet af seriøse købere til koncernens svenske eventyr SAAB, som i al den tid GM har stået som ejer, har givet underskud.

SAAB 9-3 BioPowerI denne uge er an­tallet af købere nede på 2-3 interessenter, men en talsmand ønsker ikke at afsløre navnene på de om­hand­lende mulige købere. Ved at ind­skrænke antallet kan forhandlingerne gå ind i et mere seriøst og langt mere detal­jeret scenarie, som forventes afslut­tet tidligt på sommeren.

Udvælgelsen af 2-3købere sker blandt 10 forskellige købere, som har meldt sig som købere. Kinesiske Geely, svenske Koeniggsegg, euro­pæiske investeringsgrupper og ikke mindst Fiat S.p.A. er blandt de 10 købere.

Fiat er ligeledes interesseret i Opel, som også ejes af GM, men SAAB salget foregår uafhængigt af et salg af Opel og andre af GMs euro­pæiske interesser.

GM anvender Deutsche Bank som rådgivere, der vælger blandt de interesserede i Opel m.fl., mens den svenske stat og SAABs svenske ledelse udvælger den, der i sidste ende skal købe SAAB. At den svenske stat er involveret skyldes, at de har garan­teret et lån på €600 millioner til SAAB gennem European Investment Bank. De tre kriterier, der prioriteres højest, er at den nye ejer har en levedygtig, langsigtet business-plan, tilstrækkelig med finanser til at drive SAAB i fremtiden og ikke mindst: at SAAB produceres i Sverige.

Saab har siden primo april været beskyttet via domstolene mod kre­ditorer frem til den 20. maj 2009 - en dato, der kan forlænges til februar 2010. GM har allerede meldt ud, at man forventer at cutte båndende til SAAB senest 1. januar 2010.