Chrysler går i alli­ance med Fiat. Dan­ner et nyt selskab.

Chrysler LLC med­delte forleden, at princip-af­talen med Fiat SpA om at danne et helt nyt sel­skab er klar. Aftalen er en del af re­konstruk­tionen af Chrysler som ind­be­fatter en såkaldt ”Chapter 11” rekon­struktion.

Chryslers importør­virk­som­hed af mærkerne Chrysler, Jeep® og Dod­ge i Danmark fortsætter som hidtil.

Dialogen mellem Fiat og Chrysler har stået på i mere end et år og grund­laget for aftalen er nu fastlagt.

- Partnerskabet gør, at Chrysler genopstår som en dynamisk ny virk­som­hed med en lang række strategiske fordele, ifølge Bob Nardelli, tals­mand og administrerende direktør for Chrysler LLC og han fort­sætter:

- Vi vil personligt forsikre om, at den nye virksomhed fortsat vil pro­ducere biler med varemærkerne Chrysler, Jeep® og Dodge, samt at Chryslers ansatte vil blive genansat og at alle garantier vil fortsætte.

Chrysler Grand VoyagerI den seneste tid har Chrysler arbejdet hårdt med sin rekonkstruk­tion. Overenskomster er indgået med fagfor­eninger i USA og Cana­da samt de fleste af virksom­hedens kredito­rer, men da ikke samt­lige kredito­rer øn­skede at tilslutte sig en aftale, har man nu valgt at be­gære en såkaldt ”Chap­ter 11” beta­lings­stands­ning for Chrysler og 24 af de amerikanske datter­selskaber.

- Chapter 11 kan bedst betegnes som en rekonstruktion, siger Mar­cus Andreasson som er PR-ansvarlig på Chrysler Danmark.

- Istedet for forhandlinger er det en domstol, som afgør hvor meget de respektive kreditorer kan få af deres tilgodehavender.

Under rekonstruktionsfasen sikrer den amerikanske regering, at virk­somheden har tilstrækkelige midler til lønninger, leverandører og deslige, som kræves for at holde virksomheden igang.
Hele processen med at danne den nye virksomhed vil komme til at gå stærkt: mellem 30 og 60 dage.

- Virksomheden i Danmark og andre lande udenfor USA bliver ikke berørt af den amerikanske lovgivning og dermed ikke af Chapter 11 rekon­struk­tionen. Her fortsætter virksomhedens drift som hidtil, fort­sætter Marcus Andreasson.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.