VOLVO CARS PRÆ­SEN­TERER NYE SIK­KER­HEDS­LØSNINGER TIL BØRN MELLEM 0 OG 10 ÅR.

Vol­vo præsenterer tre nye barne­stole, der pas­­ser til børn fra nul til ti års alderen. Barne­sto­lene er gen­nem­gribende afprøvet og imøde­kom­­mer den svenske bil­producents store krav til sikkerhed. De er komfor­table, lette at anvende og har et smart design med Volvo's jernmærke-logo på nakke­støtten.

"Med vores nye, bagudvendte barnestole kan børn køre med ryggen mod kørselsretningen længere end tidligere, og det kan redde man­ge liv," for­klarer Jessika Andréasson, produktchef hos Volvo Cars.

Komfortabel babystol
Babystolen er forsynet med et håndtag, der gør den let at håndtere og bære til og fra bilen. Den kan anvendes fra barnet er nyfødt, og til det er omkring ét år gammelt (op til ca. 13 kg). Stolen har dybe, blødt polstrede sidestøtter, der giver stor sikkerhed ved sidekol­lisio­ner. Nakkestøtten kan indstilles i syv forskellige højder, og selen til­passes automatisk efter bar­nets skulderhøjde. Barnet fastspændes ved hjælp af en fempunkts sik­kerhedssele, som justeres på midten. Babystolen fastgøres i ISOFIX-ram­men eller ved hjælp af bilens al­min­delige sikkerhedssele.

Fleksibel vendbar barnestol op til seks års alderen
Denne fleksible barnestol kan anvendes længere, end det hidtil har været muligt, nemlig fra ni måneders alderen og indtil barnet er om­kring seks år gammelt. Det er et gennembrud inden for børnesik­ker­hed i biler. Sædet er komfortabelt og behageligt for barnet både at sidde og sove i. De høje sidestøtter og den dybe siddeposition giver særdeles god beskyttelse ved sidekollisioner, ligesom den justerbare nakkestøtte sikrer, at selen er korrekt placeret hen over barnets skul­der. Selen indstilles i midten, så den er let at tilpasse til børn i forskellige størrelser. Man bruger bilens almindelige sikkerhedssele til at fastgøre stolen, som er forsynet med et støtteben, så den pas­ser på alle passagersæder i bilen. Når barnet vejer mindst 15 kg og er blevet for stor til den bagudvendte position, kan stolen monte­res fremadvendt, og den fungerer da som en komfortabel selepude med ryglæn. Både barn og pude fastspændes med bilens almindelige sik­kerhedssele. Volvo anbefaler, at børn sidder med ryggen mod kør­selsretningen i hvert fald til de er tre år gamle og helst fire eller læn­gere.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

Personlig GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Smart selepude med ryglæn
Til børn mellem fire og ti findes en praktisk selepude med ryglæn, som sikrer, at bilens sikkerhedssele er korrekt placeret hen over bar­nets lår og skulder. Selepude og barn fastspændes fremadvendt i kørselsret­ningen ved hjælp af bilens almindelige sikkerhedssele. Pu­den er kom­fortabel at sidde på, og ryglænets dybe, blødt polste­rede sidestøtter giver maksimal komfort, også hvis barnet falder ­i søvn. Nakkestøtten har elleve forskellige indstillinger og kan juste­res, så den vokser i takt med barnet. Pudens bredde har tre indstil­lings­mu­ligheder, så barnet sidder komfortabelt uanset størrelse.

Forhandleren har ekspertisen
Det Volvo-mærkede børnesikker­hedsudstyr kan købes hos autori­serede Volvo-forhandlere til som­mer, hvor forhandlerne tilbyder alle, der transporterer børn i bilen, at komme forbi for at prøve de nye løsninger og samtidig få at vide, hvor­dan tingene fungerer, og bør­nene fastspændes korrekt.

"Internationale undersøgelser af trafikuheld viser, at en af de mest almindelige årsager til tilskadekomne eller trafikdræbte børn er, at barne­stolen ikke har været fastgjort kor­rekt, eller at barnet ikke har været fastspændt godt nok i stolen," siger Helena Larsson, design­ingeniør hos Volvo Cars.

Barnestolene leveres med alle nød­vendige beslag og andre detaljer, der gør det lettere at installere stolen, ligesom letforståelige instruk­tioner om hvordan de enkelte barnestole monteres.

Afprøvet for at imødekomme store krav
Volvo Cars samarbejder med Britax Römer, der er verdenskendt in­den for sikkerhedsudstyr til børn. "I vores samarbejde supplerer vi hinanden perfekt - producenten leverer ekspertisen inden for design af attraktive og komfortable barnestole, og vi supplerer med vores know-how om børnesikkerhed i biler," forklarer Jessika Andréasson.

De tre barnestole er forsynet med Volvo's jernmærke-logo, hvilket er symbol på højeste grad af sikkerhed og kvalitet.

"Vi har afprøvet barnestolenes bevægelige dele og deres mekaniske egenskaber. Vi har også kollisionstestet dem for at sikre, at de klarer Volvo Cars' store sikkerhedskrav," forklarer Helena Larsson. Alle an­vendte materialer er godkendt i henhold til Öko-Tex Standard 100, som garanterer, at de er fri for specificerede allergifremkaldende em­ner. Alle betræk kan tages af og maskinvaskes ved 40 grader.

Børn skal køre bagudvendt så længe som muligt
Volvo Cars anbefaler, at børn kører med ryggen mod kørselsretnin­gen så længe som muligt og mindst til de er tre eller fire år gamle, gerne længere. Et barns nakke er svag og vokser stadig, og hovedet er forholdsmæssigt større end hos en voksen. Når barnet kører bag­udvendt, spredes even­tuelle kollisionskræfter hen over ryg og ho­ved, hvorved belastningen på nakken under en frontkollision, som er den mest almindeligt fore­kom­mende og farligste kollisionstype, mind­skes. Det er vigtigt at fort­sætte med at anvende en børnesikker­heds­løsning også til ældre børn og da i form af en selepude. Ved at sikre, at selen er korrekt placeret hen over lårene, beskytter puden barnets hofter, der ikke er fuldt udviklede, og det sårbare underliv.

Sammenfatning

 • Volvo anbefaler, at børn kører bagudvendt så længe som muligt, helst op til fire års alderen eller længere.
 • Volvo Cars præsenterer tre nye Volvo-mærkede barnestole, som imødekommer   store sikkerhedskrav.
 • Barnestolene er udviklet af Britax Römer, en af verdens førende producenter af barnestole.
 • - Stolene kan fås i tre udgaver til børn i forskellige aldre og størrelser:
  • Babystol: fra nyfødt op til 13 kg eller cirka et års alderen
  • Fleksibel vendbar barnestol, 9 til 25 kg, fra ni måneder op til cirka seks år. Kan vendes, så barnet kører fremadvendt tidligst fra tre års alderen, helst fire, og barnet skal veje mindst 15 kg.
  • Barnepude med ryglæn, 15 til 36 kg, fra ca. fire til omkring ti år og gerne længere.
 • Barnestolene er gennemgribende afprøvet af Volvo Cars, som står inde for sikkerhed og kvalitet.
 • Kan købes hos autoriserede Volvo-forhandlere til sommer.