VW-Por­sche 914 fej­rer 40-års ju­bi­læum på det nye Porsche Museum.

I april 1969 etablerede Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et fælles VW-Por­sche salgsselskab med det ene formål at pro­mo­vere to nye sports­vogne kaldet VW-Por­sche 914 og 914/6. Tilbage i mid­ten af 1960'­er­ne var VW på udkig efter en afløser for deres efter­hånden foræl­dede Type 34 sportsvogn, den populære "Karmann Ghia". Samtidig ville Porsche gerne udvide sin posi­tion på markedet med en ny sports­­vogn i det lovende segment lige under Porsche 911. 

I foråret 1966 indgik Ferry Porsche og VW CEO Heinrich Nordhoff der­for en joint-venture aftale, der skulle profitere begge firmaer. Por­sche skulle udvikle en billig centermotorsportsvogn, der efter planen skulle lanceres som en Volkswagen med fire cylindre og som en Por­sche med en seks-cylindret boxer-motor.

Desværre blev udvik­lingsforløbet ramt af en tragisk hændelse, da Hein­rich Nordhoff plud­selig døde i 1968 og blev erstattet af Kurt Lots som ny CEO for Volks­wagen. Lotz forsøgte omgående at ændre sam­arbejds­aftalen, der dengang var indgået verbalt, og dermed sikre, at Volkswagen fik alle rettigheder til bilen, Por­sche udviklede. Efter lan­ge og seje for­handlinger, der flere gange var ved at ende pro­jektet, blev de to fir­maer til sidst enige om at kalde den nye sports­vogn for "VW-Por­sche" og angribe markedet gennem et fælles salgs­netværk.

VW-Porsche 914 blev præsenteret første gang for offentligheden ved Frankfurt Motor Show den 11. september 1969 som den første cen­ter­motorsportsvogn i Tyskland i serieproduktion. Kombinationen af de to brandnavne Volkswagen og Porsche havde dog et image-pro­blem og pressen refererede ofte til VW-Porsche 914 som "Volkspor­sche" eller "Folkets Porsche". Det var en klar ulempe for 914/6-mo­dellen, der var udstyret med en 2,0 liters boxer-motor fra Porsche 911T 2,0. For trods modellens stærke præstationer, var det de fær­reste Porsche entusiaster, der kunne acceptere modellen.

Den fire-cylindrede VW-Porsche 914 blev der­imod en øjeblikkelig suc­ces i markedet og opnåede indtil produk­tionen blev afsluttet i 1976 et samlet salg på 115.631 enheder, hvilket gjorde bilen til den bedst sæl­gende sports­vogn i den tid. De fleste modeller, der blev bygget, blev eks­por­teret til USA, hvor 914 blev markeds­ført som en ægte fuld­blods Porsche uden VW-involvering.

I dag anses VW-Porsche 914 som en meget populær klassiker, hvil­ket understøttes af utallige 914-klubber verden over. Specielt 914/6, der kun blev bygget i 3.338 eksemplarer er et meget eftertragtet sam­lerobjekt.

Det nyåbnede Porsche Museum fejrer 40-års jubilæet for 914 mo­del­len med en særudstilling fra den 9. april til den 10. maj 2009, hvor der end­videre vil være mulighed for at se en meget sjælden Porsche 914/8 med 8-cylindret racer-motor og 300 hk. I alt er der kun bygget to eksem­plarer af bilen, hvoraf den ene blev givet til Ferry Porsche som en gave på hans 60-års fødselsdag.


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.