­Toyota udvikler ver­dens første bag­­sæde midter­airbag.

Toyota har ud­viklet verdens første bag­sæde mid­ter­airbag, som skal hjælpe til at reducere alvorlige skader, der kan op­stå som følge af en side­kollision.

Den nyudviklede air­bag er placeret i en stor fastgjort kon­sol over mid­ten af bag­sædet. I første om­gang introduceres den i en version af en Toyota-model, som inden længe lanceres på det ja­panske mar­ked. Hvis bilen bliver påkørt fra siden, aktiveres airbaggen og fun­ge­rer som en barriere, der kan mindske skader forårsaget af, at bag­sædepassagererne støder ind i hinanden.

Toyota har arbejdet vedholdende med at udvikle og gøre nye kolli­si­ons­sik­kerhedsteknologier tilgængelige i bilerne, hvilket bl.a. har re­sulteret i den tidlige kommercialisering af gardin- og knæairbag og senest bagrude gardinairbag i den nye bybil iQ.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Som en del af arbejdet for at skabe bæredygtig mobilitet vil Toyota styrke fremtidige initiativer inden for trafiksikkerhed ved at udvikle stadig mere sikre biler og teknologier med udgangspunkt i Toyotas Intergrated Safety Management Concept. Derudover deltager Toyota i at skabe trafiksikre omgivelser og er med til at udvikle aktiviteter beregnet til at lære folk om trafiksikkerhed for derigennem at bidrage til helt at undgå trafikuheld, hvilket må være det ultimative mål i et samfund, hvor mobilitet er en nød­vendighed.

Toyota har udviklet verdens første bagsæde midterairbag, som skal hjælpe til at reducere alvorlige skader, der kan opstå som følge af en side­kollision.

Den nyudviklede airbag er placeret i en stor fastgjort konsol over midten af bagsædet. I første omgang introduceres den i en version af en Toyota-model, som inden længe lanceres på det japanske marked. Hvis bilen bliver påkørt fra siden, aktiveres airbaggen og fungerer som en barriere, der kan mindske skader forårsaget af, at bagsædepassagererne støder ind i hinanden.

Toyota har arbejdet vedholdende med at udvikle og gøre nye kolli­sions­sik­kerhedsteknologier tilgængelige i bilerne, hvilket bl.a. har resulteret i den tidlige kommercialisering af gardin- og knæairbag og senest bagrude gardinairbag i den nye bybil iQ.

Som en del af arbejdet for at skabe bæredygtig mobilitet vil Toyota styrke fremtidige initiativer inden for trafiksikkerhed ved at udvikle stadig mere sikre biler og teknologier med udgangspunkt i Toyotas Intergrated Safety Management Concept. Derudover deltager Toyota i at skabe trafiksikre omgivelser og er med til at udvikle aktiviteter be­regnet til at lære folk om trafiksikkerhed for derigennem at bidrage til helt at undgå trafikuheld, hvilket må være det ultimative mål i et samfund, hvor mobilitet er en nødvendighed.