Kenneth Andersen er udnævnt til administrerende direktør for BilBasen, Bilinfo, Engros-faxen, Mascus og BilBasen - Dit BilmarkedKenneth Andersen bli­ver ad­mi­­nistre­ren­de di­rek­tør for bilsel­ska­berne under eBay.

BilBasen er Danmarks største mar­kedsplads for han­del med brugte biler, og blandt de mest besøgte hjemmesider herhjem­me. Kenneth Andersen har de se­neste syv år haft an­svar for den ud­vikling, og nu skal hans eks­pertise bruges som administrerende direktør for alle selskaberne i den danske gruppe af bilselskaber under eBay.

Foruden BilBasen får Kenneth Andersen også ansvar for Bilinfo, En­gros-faxen, Mascus og BilBasen – Dit Bilmarked, der er landets stør­ste bilblad.

”Vi har en unik platform for handel med brugte biler i Danmark, og på den baggrund ser jeg store muligheder for at udvikle alle selskaber­ne yder­ligere, både enkeltvis og samlet,” siger Kenneth Andersen.

Hver enkelt af de fem selskaber er markedsleder i Danmark, og har gen­nem årene udviklet et tæt forhold til såvel bilforhandlere som fi­nansie­ringsselskaber og bilimportører. Kenneth Andersen er en mar­kant profil inden for udviklingen i internethandlen med brugte biler som ansvarlig for BilBasen gennem årene. Det har givet et indgå­ende kendskab til den voksende internethandel. Først som salgschef tilbage ved BilBasens spæde start i 1998, siden som direk­tør i en pe­riode, hvor BilBasen for alvor blev den ledende markedsplads for brugt­bilhandel.

”Det er afgørende at skabe den bedste og mest effektive kontakt fra bilforhandlerne og de øvrige annoncører til de besøgende på BilBa­sen og i BilBasen – Dit Bilmarked. Vores styrke er helt klart, at vi kan formidle kontakten lige fra forhandlerens brug af Bilinfo til de markedsledende medier,” siger Kenneth Andersen.

Kenneth Andersen tiltræder den 16. marts, og afløser Claus H. An­der­sen, der samme dag tiltræder en tilsvarende stilling hos dba.dk.