Den nye Toyota Verso har verdenspremiere på årets Geneve Motor Show.

Verdens­premieren på den nye Toyo­ta Verso og euro­pæisk pre­mi­ere på ny Toyota Prius er Toyotas høj­de­punkter på dette års Geneve Mo­tor Show. De to mo­deller repræ­senterer den sidste bølge af i alt 13 nylanceringer fra To­yota, og de in­klu­derer omfattende motor-revi­sioner base­ret på to tekno­logier: Toyota Optimal Drive, der fokuserer på at optimere ydelse og køreglæde og mi­ni­mere forbrug og udled­ning, samt Hybrid Synergi Dri­ve®.

Den nye Verso er det ideelle valg for kunder, der har brug for en kom­pakt MPV. Den kombinerer MPV’ens rummelighed, fleksibilitet og praktiske kva­liteter med de dynamiske og sikre køreegenskaber, som kendetegner en almindelig personbil. Den nye Verso gør brug af Toyota Optimal Drive tek­nologi, som har forbedret motorkraften med op til 20 %, mens brænd­stof­forbruget og CO2-udledningen er redu­ce­ret med op til 14 %. CO2-udslip­pet for en syvpersoners Verso 2.0 D-4D med 126 dieselhestekræfter er på kun 140 g/km.

En af verdens mest avancerede og miljørigtige biler – den nye Toyota Prius – har europæisk premiere på udstillingen i Geneve. En af verdens mest avance­rede og miljø­rigtige biler – den nye Toyo­ta Prius – har euro­pæisk premiere på udstillingen i Ge­ne­ve. Med det unikke design opnås en be­mær­kel­ses­vær­dig og usæd­vanlig lav vind­­modstand på 0,25 (Cd-værdi), og Toyo­tas hybridbil sætter nye stan­darder inden for in­no­vation, design og køreglæde. 90 % af kompo­nenterne i tredje gene­ration af Toyo­tas Hybrid Synergi Drive ® er ny­designede, hvilket bl.a. har resulteret i en lettere og mere kom­pakt hybridenhed, som giver 22 % me­re kraft, og en reducering af CO2-ud­ledningen på 14 %. Udledningen af CO2 er på kun 89 g/km, og brænd­stofforbruget er forbedret med 10 %, således at den nye Prius kører 25,6 km/l ved blandet kørsel.

Konceptbilerne FT-EV, Plug-In Hybrid samt FCHV-adv vil også være at finde på udstillingen, og skal ses som udtryk for Toyotas førerposi­tion inden for udviklingen af bæredygtig mobilitet i form af plug-in og brænd­sels­celle teknologier. 

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.