Både den nye Toyota Avensis og den superkompakte iQ har opnået de maksimale 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Toyota Avensis er netop blevet introduceret hos de danske for­hand­lere, og Toyota iQ introduceres i Danmark i slutning af marts.    Den nye To­yota Aven­­sis og den super­kom­pakte iQ, som intro­du­ce­res i Dan­mark i slut­­ningen af marts, har beg­ge opnå­et de mak­simale 5 stjer­ner i Euro NCAP sikker­heds­test.  

Euro NCAP har netop intro­du­ce­ret et nyt vur­de­rings­system med hen­blik på at kun­ne give en mere præcis bedøm­melse af det sam­lede sik­kerheds­niveau i nye biler. Resultatet af tre forskellige crash test er nu samlet til et, som fokuserer på bilens generelle evne til at be­skytte sine passagerer og fodgængere. 

Historisk set har Toyotas modeller klaret sig godt i Euro NCAP’s kol­lisions­test med generelt gode præstationer og resultater. Den nye familie- og jobbil Avensis og verdens mindste 4-sæders bil iQ, har cementeret denne tendens ved begge at opnå 5 stjerner i den ny­indførte Euro NCAP sikker­hedstest.

Både den nye Toyota Avensis og den superkompakte iQ har opnået de maksimale 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Toyota Avensis er netop blevet introduceret hos de danske for­hand­lere, og Toyota iQ introduceres i Danmark i slutning af marts.    Det nye Euro NCAP pointsystem er baseret på en samlet vægtet sco­re, der kombinerer resultaterne fra sikkerhedsvurderingen for voks­ne (50%), børn (20%) og fodgængere (20%) og hvilke sikker­heds­mæssige hjælpesystemer føreren har til rå­dighed (10%). Det kræver en samlet score på mindst 70% for at opnå 5 stjerner.

Det er første gang, at sikker­heds­systemer som fx antiud­skridnings­systemet (VSC) og den justerbare fartbegrænser belønnes i Euro NCAP’s pointsystem. For at kunne blive inkluderet og vægtet i testen, skal det sikkerhedssystemet være standard på 85% af de biler, der sælges af den pågældende model i Europa.

Både den nye Toyota Avensis og den superkompakte iQ har opnået de maksimale 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Toyota Avensis er netop blevet introduceret hos de danske for­hand­lere, og Toyota iQ introduceres i Danmark i slutning af marts.    Den nye Toyota Aven­sis’ samlede vægtede scorede på 81% frem­hæ­ver den nye Toyo­tas omfattende aktive og passive sikkerhed.

På trods af de ekstra­ordinære kompakte mål går iQ ikke på kompro­mis, hvad angår aktiv og passiv sikkerhed, og bilen opnår en flot sam­let vægtet score på 79%. Alle iQ-varianter har et omfattende sikkerhedsudstyr som standard, der bl.a omfatter ni airbags, herun­der verdens første bagrude gardin­airbag, antiudskrid­ningssystem, elektronisk bremsekraft fordeling og Traction Control.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.