BilBasen er den første til at lægge annoncer på iPho­ne.

Ved hjælp af nyskabende tek­nologi bliver Bil­Ba­sens iPhone ap­pli­ka­tion blandt de første annon­cepro­grammer, der be­nytter iPhones sto­re poten­tiale og inkor­po­rerer flere af telefonens funk­tioner for at gø­re det så nemt og be­hageligt som muligt for brugerne.

Det er meget enkelt, at finde frem til den bil du ønsker, og den inte­grerede GPS-tracker, der findes i en iPhone, gør det muligt for dig at finde en liste over autoforhandlere, der ligger in­denfor en vis radius, af den position du befinder dig på lige her og nu. Sam­tidig kan du få kør­sels­vejled­nin­ger via den integrerede Google­maps på din iPhone.

Den samme teknologi er brugt til at give brugerne af applikatio­nens kør­selsvejledninger til det nær­me­ste autoværksted, hvis uheldet skulle være ude.

Oveni giver appli­katio­nen adgang til de seneste bilnyheder gennem lø­bende opdateringer af BilBasen.dk og Bilmagasinet.dks online ny­heds­sites.

BilBasen er konstant i gang med at udvikle nye features til applika­tio­nen, der til fulde udnytter iPho­nens potentiale. Alt sammen gan­ske gra­tis. Ud fra kriterierne behov, position og data hjælper iPhones funktionaliteter.

”Vores iPhone applikation af­spej­ler vores stræben efter at være de første på markedet, med de værk­tøjer, der kan være med til at sikre vores kunder mersalg.

Den første udgave af applikationen har man­ge gode funktioner, som vi selvfølgelig vil blive ved med at sup­plere med nye idéer og funk­tioner på sigt,” udtaler Claus H. Andersen, adm. dir.

BilBasens iPhone applikation er til rådighed gratis gennem Appstore nu. Samtidig arbejder vi hårdt på at gøre applikationen til rådighed på en lang række andre GPS-tele­foner.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.