­ick Wagoner: Nu skal der arbejdesEfter et stykke tid i uvished og med rygter om at lade GM og Chrysler gå i betalingsstandsning, kom præsident Bush med en nødkredit på 17 milliarder dollars til den skrantende amerikanske bilindustri. Ford har takket nej og øn­sker selv at klare skærene.

Indsprøjtningen giver de to selskaber et pusterum, men de kan på ingen måde slappe af, for der er betingelser knyttet til det store lån. De to sel­ska­ber skal i nær fremtid offent­liggøre en fremtidsorienteret saneringsplan og skal - ikke langt ude i fremtiden - kun­ne fremvise så fornuftige resultater, at de kan overleve.

GMs øverste chef - Rick Wagoner hilste pakken særdeles velkommen, men un­derstregede samtidig, at han var klar over, at der ligger et al­vorligt stykke arbejde forude.

Her på autoteket har vi gennem de senste 6-7 år beskrevet mange af de saneringsplaner, som GM og deres mange mærker har sat i sø­en, og man tør ikke tænke på, hvad der havde været sket, hvis de mange tiltag ikke var gennemført. Men trods de mang tiltag gennem de seneste år, står koncernen alligevel i den nuværende situation.

Derfor er det Wagoners mål, at "genopfinde GM," som han udtrykker det til pressen. Eksperter har dog allerede meldt ud med den første tvivl, som først og fremmest går på, om diverse saneringsplaner kan lykkes i disse tider, hvor finans og likviditetskriser florerer.

Bush og hans administration har stort set ikke haft andet valg end at yde de aktuelle lån, for branchen har fortsat meget stor betydning i USA. Og det er derfor vigtigt, at der fremtrylles de rigtige manage­mentredskaber, der giver succes. Og så vidt vides sidder stort set den samme ledelse i begge selskaber - med nogle få undtagelser.

Første rate på 13,4 milliarder dollar udbetales snarest, mens anden rate på 4 milliarder  udbetales i løbet af februar. I begge tilfælde kom­mer pengene fra den store redningspakke på i alt $700 milli­ar­der.

Foran ledelsen i begge selskaber ligger der nu en opgave, der først og fremmest indebærer en konkurrencemæssig tilpasning af begge selskaber. Der skal endvidere skæres dybt i omkostningerne og pro­duktionsapparatet skal trimmes til produktionen af de efter­spurgte modeller - altså modeller, der kører langt på literen og ikke de man­ge forskellige typisk amerikanske benzinslugere - de er gan­ske enkelt passé.

Alt dette skal ske inden for de næste 2-3 måneder - og lykkes det ikke kommer selskaberne til at befinde sig i en status af insolvens, og vejen mod konkurs ligger lige for.