Volvo Cars' whiplash system WHIPS fylder 10 år.

Piskesmælds­skader er en af de mest almindelige trafikska­der. Volvo Cars var en af de første bil­pro­ducenter, der intro­ducerede et be­skyt­­telses­sy­stem, som kun­ne reducere risikoen for piske­smælds­skader. Siden har WHIPS halveret risikoen for disse lang­varige skader – og nu fylder systemet 10 år.

"Volvo S80 var den første bil med WHIPS," siger Lotta Jacobsson, sikkerhedsekspert, der stod bag udviklingen af systemet. Det var i 1998, og allerede i 2000 blev WHIPS (Whiplash Protection Sy­stem) standard i alle Volvo Cars' forsæder.

Ved en kollision bagfra udsættes den sårbare nakke for voldsomme kræfter. Kroppen kastes fremad, og hvis hovedet ikke følger med i samme hastighed, kan nakkens muskler overstrækkes. Blandt symp­tomerne er nakkesmerter, hovedpine og stivhed i nakkemu­sklerne. Ofte forsvinder disse symptomer i løbet af nogle uger, men i visse tilfælde kan de forsætte i rigtig lang tid.

"En god beskyttelse mod whiplash skal begrænse hovedets bevæ­gelse i forhold til over­kroppen. Vores WHIPS-system er derfor de­signet, så det fordeler kol­lisions­energien over hele ryggen og ho­vedet, således at hovedets og kroppens bevægelse følges ad," for­klarer Lotta Jakobsson.

Halveret risiko
"Det er en særlig konstruktion mellem sæde og ryglæn, der gør det muligt at optage en del af kollisionsenergien. Ryglænet følger sim­pelthen kroppens bevægelse bagud, og på den måde mindskes på­virkningen af nakke og rygsøjle. Samtidig er det vigtigt, at kon­struk­tionen er til­stræk­kelig høj, og at nakkestøtten giver en god støtte til hovedet."

"Vores egne under­sø­gelser viser, at antallet af langtids-piske­smælds­­skader efter en påkørsel bagfra er halveret. Og en række eksterne under­sø­gel­ser viser samme resul­tat," siger Lotta Jakobs­son.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Specialudviklet WHIPS-testdukke
Volvo Cars var med til at udvikle verdens første crash test dummy. Denne testdukke bevæger sig præcist som et menneske ved en på­kørsel bagfra. Dermed kan man måle effekten på nakken og esti­mere risikoen for skader.

Den specielle testdukke blev udviklet af den svenske bilindustri i sam­arbejde med Chalmers Universitet i slutningen af 90'erne. Siden har denne unikke testdukke bredt sig til hele industrien, og frem til i dag er der produceret næsten 100 dukker.

"Vores whiplash testdukke har haft en enorm indflydelse på vores udviklingsarbejde, fordi vi nu kan gennemføre meget autentiske tests," siger Lotta Jakobsson, der var projektleder på udviklings­projektet.

"Forsikringsbranchen har i de seneste fem år brugt testdukken, når de har evalueret bilsæder. Og for nylig er også EuroNCAP begyndt at bruge den til deres tests af bilsædernes beskyttelse mod piske­smæld," siger Lotta Jakobsson.