PSA Peu­geot Ci­tro­ën og Ro­bert Bosch GmbH har indgået et strate­gisk partner­skab for die­selhybridteknologi. I hen­hold til aftalen, der blev under­skrevet for ny­lig, skal Bosch være med til at udvikle, se­rie­­frem­stille og leve­re elek­tromotorer og motor­elektronik til PSA grup­pens dieselhy­briddriv­linje, der an­vendes i biler med firehjulstræk. Den innovative diesel­hy­bridteknik, der blev præsenteret for første gang på biludstillingen i Paris i koncept­mo­dellerne Peugeot Prologue og Citroën Hypnos, vil fra 2011 være at finde i biler fra Peugeot og Citro­ën. Dieselhy­bridtek­nikken er en central del af PSA gruppens mil­jø­strategi. Udviklingen og seriefremstillingen af denne teknik er en af de store udfordringer for den franske bilproducent.

Ved kun at vælge én part­ner sætter PSA grup­pen fart i lanceringen af dieselhybridbiler i Europa. Som verdens førende produ­cent af auto­tek­nik blev Bosch valgt til at levere en række kompo­nenter til dette system. Normalt får PSA gruppen sine komponenter leveret fra for­skellige leverandører.

Som led i aftalen leve­rer Bosch elektro­­mo­torer til baghjuls­træk­ket, de indbyggede højspændings­genera­torer foran og den nødvendig elek­tronik, der kontrollerer dem. Derudover leverer Bosch også interface mellem de elek­troniske komponenter, det blokeringsfri bremsesy­stem ABS og det elek­tro­niske stabilitetsprogram ESP for at optimere energi­gen­indvindingen.

Dette tætte samarbejde mellem partnernes udviklingsteam vil opti­mere den hybride drivlinje og samtidig sætte fart i erhvervelsen af viden på dette område, der sandsynligvis vil stige kraftigt i de kom­mende år.

Bosch i StuttgartMed dette partnerskab bekræfter PSA gruppen sin tillid til Bosch og understreger sin målsætning om at indgå langsigtede strategiske forbin­delser med visse leverandører. Den franske bilproducent er over­bevist om, at tekniske innovationer hurtigere og billigere kan komme på markedet på denne måde, hvil­ket kan bidrage til at sænke CO2-emis­sionen betydeligt. PSA grup­pen går desuden ud fra, at den­ne aftale styrker den europæiske hy­brid­tek­nik­branche.

Bosch ser det tætte samarbejde med PSA gruppen som nøglen til en fælles udvikling af et innovativt, effektivt og konkurrencedygtigt hy­bridsystem. Bosch har beskæftiget sig med hybridteknik i mere end 30 år og har en omfattende ekspertise, når det gælder batteri-, elek­tro­mo­tor- og bremsestyring samt motor- og gearstyring. Inden for Bosch koncernen er ca. 370 medarbejderes ekspertise samlet i en hybrid projektenhed, hvis formål det er at udvikle og markedsføre systemer og komponenter til hybrid- og elbiler.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bosch koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Med auto- og industriteknik samt for­brugsgoder og bygningsteknik havde koncernen i regnskabsåret 2007 ca. 271.000 ansatte og en omsætning på 46,3 milliarder euro. Bosch koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 dat­ter- og regionalselskaber i ca. 50 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch bruger mere end tre milliarder euro om året på forskning og udvikling og anmelder over 3.000 patenter på verdensplan. Virksom­heden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”.

Robert Bosch GmbH''s virksomhedsstruktur sikrer Bosch koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.