­Hos Fleggaard Lea­sing er vi overbeviste om det smarte ved at pri­vat­lease bilen, og vi mener, at privat­lea­sing er til og egnet for alle. Da vi blev kon­­taktet af Eb­ba på 99, må vi dog ind­rømme, at vi stud­sede lidt, da vi hørte om hendes høje alder.

Vi har ganske få kun­der i den alders­grup­pe, og Ebba er da også vo­res suverænt ældste kunde. Vi er dog me­get glade for at have Ebba som kunde, og det viser, at privat­leasing ikke kender til aldersbe­grænsninger og også er interessant for ældre, der ofte kan være lidt mere tilbageholdende over for nye tiltag.

Ebba er født i 1909 og har haft sit kørekort siden 1927, så i de for­gangne år har hun haft god tid til at oparbejde sin status som elite­bilist. Ebbas første bil var af mærket Roosevelt købt tilbage i 1934.

Denne gang er det blevet til en knaldrød Citroën C1, som Ebba bru­ger til at komme frem i, så hun er godt kørende i alle hense­en­der. For Ebba har nok at se til og lever i det hele taget et ret aktivt liv. Hun går både til sprogun­der­vis­ning i fransk og spansk, når hun ikke mødes med vennerne el­ler tager bilen ud til golfbanen i Søllerød, hvor hun svinger køllerne to gange ugent­ligt. Da Ebba hentede sin nye bil hos Citroën i Birke­rød var det hende da også magtpåliggende at sikre sig, at der også var rigeligt med plads til golfudstyret.

At Ebba i det hele taget har valgt at lease skyldes, at hun på trods af sit gode helbred godt er klar over, at livet ikke varer evigt. Derfor synes hun, at det ville være ufornuftigt at binde en masse penge i en ny bil, når det nu engang kan gøres så enkelt ved at lease den i ste­det for. For Ebba ligger det stærkt på sinde, at familien får mindst mu­­ligt besvær, den dag hun ikke er her mere.