Rolf Jensen, fremtidsforskerLeasing de næste 10 år: Vi leaser fordi, vi ikke gider bøvlet

Vi får travlt i fremtiden. Og der­for gider vi ikke bruge vores tid på at bøvle med bilen. Der­for vil flere og flere dan­skere i de kom­mende år lease sig til de­res køre­tøj i stedet for at købe det. Det vurderer frem­tidsfor­ske­ren Rolf Jensen. Han kalder det for ”bøvl-minime­ring”. Det begreb er et af om­drej­nings­punkterne i Fleggaard Leasings ambiti­øse vækst­stra­tegi.

Billeasing er et koncept, der er kommet til Danmark for at blive – og blive stort. For leasing passer perfekt til den måde, vi danskere vil leve på i fremtiden: Vi vil ikke bruge tid på service, nye dæk, repara­tioner, benzin­priser og frustrationer over værdi­tab. Alt det vil vi i frem­tiden overlade til andre. Derfor vil en stor del af danskernes biler om 10 år være leasede, siger Rolf Jensen. Han mener, at frem­tidens bilister vil outsource bøvlet til leasingselskaberne:

Ford Focus

 

 

 

 

 

 

 

Når der kommer stenslag i bilen, kommer glasfirmaet og reparerer det på stedet. Når bilen går i stykker, er det leasingselskabet, der tager sig af regningen. Det er slut med at jagte den billigste benzin­pris, for leasing­selskabet kan forsyne dig med tankkort, der sikrer dig faste rabatter. Også bilvask samt vinter- og sommerdæk er der sørget for og så videre. Med andre ord er leasing let og tidsbespa­rende – og dermed bøvl­mi­ni­merende, forklarer Rolf Jensen.

Det handler også om signalværdi. Vi vil i fremtiden lægge meget vægt på, hvilke signaler vi udsender gennem vores valg af bil. I den hen­se­ende giver leasing flere valgmuligheder end køb, fordi den leasede bil let og uden stort tab kan skiftes ud med en anden model, forkla­rer Rolf Jensen:

- Bilen viser, hvem vi er. Med bilen kan du signalere, om du f.eks. er fami­liefar, karrieremenneske eller eventyrer. Og du kan vise omver­den, at du har succes, eller du kan afspejle dine holdninger.

Golf VIRolf Jensens vurde­ring af leasingkonceptets potentiale svarer nøje til Fleg­gard Lea­sings. Derfor har virksom­hedens bestyrelse net­op ved­ta­get en ambi­tiøs vækst­strategi, der skal sætte Fleg­gaard Leasing i stand til at imøde­komme dansker­nes leasing­ønsker i frem­tiden. Ifølge admi­ni­stre­rende direktør Michael Stensbjerg skal Fleggaard Leasing i løbet af de næste tre til fire år tredoble sin omsæt­ning.

Dette mål skal blandt andet nås ved at trimme organisationen og ved at udvide produktpaletten:

– I dag kan du lease biler, busser, motorcykler, campingvogne og motor­både hos os. Men meget tyder på, at danskerne i fremtiden vil til at ”bøvl-minimere” på mange andre områder. Måske bliver det en dag en helt naturlig ting at lease sin computer, sine smykker eller sin havetrak­tor? Vi holder alle muligheder åbne og gør os klar, siger Michael Stens­bjerg.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.