Vinderne af konkurrencen- Lysende idé indbrin­ger 25.000 kr.

Lysende gader, ho­lo­gramskil­te eller ån­de­huller med musik på gade­hjørnet. Hvem siger, at byen skal se ud, som den gør? Det spurgte Ford eleverne på Dan­marks Design­skole om, da de ud­fordrede dem til at nytænke alt fra byens skraldespande til vej­striber i en design­konkurrence. Et forslag om veje med lys i blev i ons­dags præmieret med 25.000 kr.

En lysende idé
Forestil dig, at byens gader ikke længere belyses fra oven – men fra ne­den. At selve vejene lyser op i mørket og ved hjælp af skiftende farver fortæller, hvornår du må køre, hvornår du skal stoppe for rødt, og hvor du må parkere.
Netop denne idé om indlagt lys i vejnettet indbragte i onsdags 25.000 kr. til Emil Thomsen Schmidt og Sine Jensen for deres forslag ”Light My Way”. De to designstuderende deltog i Ford Kuga Design­konkurrence, og deres bud på, hvordan et centralt element i byen kan fortolkes på en ny og spæn­dende måde i form af lysende veje, endte på en 1. plads.
”Der er kommet man­ge gode forslag i denne her konkurrence. Men vi elsker vores egen idé, så det er dejligt, at juryen kunne lide vores tankegang. Vi er me­get glade for at have vun­det, og det ville være spændende at se idé­en ført ud i virkelig­heden,” sagde de glade vin­dere, Emil og Sine.
Juryens medlemmer var enige om, at ”Light My Way” var den rigtige vinder af Ford Kuga De­signkonkurrencen, da de to vindere for alvor havde formået at viske tavlen ren og nytænke byens udseende på en original og inspirerende måde.
”Løsningen tilfører byen en ny atmosfære og bliver retningsgivende for en ny udvikling i bybilledet. Og så sætter den ideer i gang – man får lyst til at bygge videre på den,” sagde juryen, da de overrakte vinderbeviset og en check på 25.000 kr. fra Ford til de to studeren­de.

Atmosfærisk frirum
2. pladsenI en hektisk storby med trafik, lys og larm kan det være tiltrængt med et helle, hvor man kan finde ro og samle tan­kerne. Troels Øhman, som for tiden er på orlov, deltog i Ford Kuga De­sign­kon­kur­rence med et forslag om musi­kalske bobler og vandt 2. pladsen. Boblerne er små rum placeret rundt omkring i byen, hvor man kan sætte sig ind og tage en pause fra stor­byens stress og jag og lytte til musik.
”Fords konkurrence fik det til at rykke i mig for at være kreativ igen. Så jeg har siddet om aftenerne, når min søn var faldet i søvn, og ar­bejdet på mit forslag. Derfor betyder det meget for mig, at mit for­slag er blandt vin­derne,” fortalte Troels Øhman, som havde taget sin søn med på armen.
”Forslaget er stærkt sympatisk og vil give byen et særpræg og de, der lever i byen en helt unik oplevelse,” var juryens vurdering, som indbragte Troels Øhman en 2. plads og 15.000 kr.

Æstetikken i højsædet
3. pladsen3. pladsen var ifølge juryen den mest æste­tisk veludførte. Mikkel Møller Andersen havde tænkt i form og farver frem for funktion, da han kreerede sit for­slag ”Hybrid-Space”. Forslaget er en kunst­installation med lamper i fanta­stiske former, der skifter farve i løbet af døgnet og året.
Juryen kaldte forslaget et fremtidens springvand eller en moderne blomsterkumme, der er så enestående, at det kan ligne noget fra en anden planet. ”Den er humo­ristisk og en stemningsmåler for byens liv,” mente juryen, som præmierede Mikkel Møller Andersens forslag, ”Hybrid-Space”, med en 3. plads og en check på 10.000 kr. udstedt af Ford.

Et bidrag til kunsten
Ford Kuga Designkonkurrencen skortede ikke på kreative og nytæn­kende idéer, og Danmarks Designskole var taknemmelige for Fords bidrag til udviklingen af de designstuderendes kunstneriske evner.
”På Danmarks designskole er vi meget glade for konkurrencer som denne, da det giver luft i hovederne på de studerende. De får lov til at få frit slag med kreativiteten uden at være bundet af de mange krav og regler, som normalt er gældende for deres skoleprojekter,” udtalte Peter Mackeprang, seniorforsker på Danmarks Designskole.


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.