Ford overvejer at sælge VolvoFord Motor Co., der er en af de tre nødlidende tre store ameri­kan­ske bilfa­brikanter, over­v­ejer muligheden for at sælge Volvo. Den sven­ske bil­foreta­gen­de ta­ber fortsat penge - gen­nem årets første ni måneder er driftsresul­tatet opgjort til 729 millioner dollar i minus og sammen­lignet med sam­me periode sidste år (minus 164 millioner dollar) er det en vold­som stigning den gale vej.

Det er den globale nedgang på alverdens bilmarkeder, der har fået Ford til at overveje denne  nye option, som man nu er gået i gang med at un­dersøge.

Tilbage i 1999 overtog Ford Volvo for 6.45 milliarder dollar, og det er disse mange penge, som lige nu vil gøre godt i Ford store og meget tomme penge­kasse. Ford CEO Alan Mulally mener, at Volvo er et stærkt glo­balt mærke med en stærk tradition for sikkerhed og en miljømæs­sig korrekt holdning. Og Volvo har netop lanceret en ny og aggressiv plan, der skal tilpasse såvel produktion og rette op på øko­nomien i det svenske fore­tagende.

Aston Martin RapideFord, som tidligere har ejet andre premium-mærker som Aston Mar­tin, Jaguar og Land Rover, har kun Volvo tilbage i denne kategori af biler. Tidligere på året solgte Ford Jaguar og Land Rover til indi­ske Tata Motors Ltd. og for ganske nylig solgte Ford en stor del af sine aktier i japanske Mazda - en operation, der gav 538 millioner dollars i kassen. Så på den måde har Ford hele tiden forsøgt at tilpasse sig de vanskelige tider.

Et salg af Volvo kan måske erstattes af et joint venture eventyr med en habil partner. Men uanset disse nye overvejelser fortsætter Ford med den "turn-around-operation," som man påbegyndte i november 2007, og det er fortsat med Volvo CEO Stephan Odell i spidsen.

Et af værktøjerne i denne operation er at nedlægge 6.000 jobs - en plan, der påbegynd­tes i juni i år. Allerede med udgangen af i år for­venter man, at Volvo er slanket med 4.000 jobs.

Og at det ser alvorligt ud i USA viser salget af Volvo i oktober - et fald på 28,1 % og det bliver endnu værre i novem­ber.

Ford er for tiden i dialog med den svenske stat om hjælp til Volvo og det er på linje med GM, der søger tilskud til SAAB, som de ejer.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Blækbutikkens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.