– hemmeligheden bag succesen.

Fra en mand i et lille, snævert lokale til stor og pro­fessionel leasing­virksomhed med 35 konsu­lenter og medarbej­dere i gennem­reno­ve­ret og udbygget domicil. Fra Fleg­gaard Leasing Days med 48 biler og få besø­gende til Fleggaard Leasing Days i Odense Con­gres Cen­ter med over 250 biler og 12.000 gæster. Fra erhvervsleasing til buslea­sing, privat­leasing, og leasing af både, mo­torcykler og camping­vog­ne. Fra ukendt aktør til et af bran­chens mest solide navne og vinder af forbruger­styrelsens test af det sam­lede dan­ske leasing marked. Og sidst men ikke mindst: Fra tysk lea­sing til dansk leasing. Udvik­lingen gennem de første ti år er gået ufat­teligt stærkt hos Fleggaard Leasing. Men hvad er egentlig hem­me­ligheden bag succesen? Det har vi bedt adm. direktør for Fleg­gaard Leasing Michael Stensbjerg om at give sit bud på.

– Det er selvfølgelig en kombination af mange ting, men hvis jeg særligt skal fremhæve noget, må det være vores evne til at blive ved med at udfordre os selv og aldrig hvile på laurbærrene kombineret med bran­chens bedste produkter og leasingvilkår, siger Michael Stensbjerg, og fortsætter:

– En af grundene til, at vi har klaret os godt, er, at vi aldrig er bange for at udfordre os selv og gå nye veje. Derfor har vi været de første her­hjemme til at udbyde et bredt koncept for privatleasing, og ligele­des var vi først med leasing af både, campingvogne og motorcykler. Det er den samme dynamik, der gjorde, at vi lancerede leasing med kun en krone i udbetaling og har afholdt Fleggaard Leasing Days. Den type spændende initiativer vil vi blive ved med, både i stort og småt. Lige nu har vi f.eks. et nyt tilbud inden for privatleasing, hvor der følger tre måneders prøvefor­sikring med leasingaftalen.

Nægter at gå på kompromis
At Fleggaard Leasing har markedets bedste privatleasingkoncept blev bekræftet, da Forbrugerstyrelsen sidste år satte sig for at un­der­søge hele det danske leasingmarked. Fleggaard Leasing blev kå­ret til utvetydig testvinder målt på en række forskellige parametre som f.eks. økonomi, skader, vedligeholdelse og fleksibilitet.

– Vi har i alle ti år konsekvent nægtet at gå på kompromis med vores produkter, og det er uden tvivl en af de primære årsager til, at vi i dag står så stærkt på markedet for såvel erhvervs- som privatlea­sing. F.eks. brugte vi mange ressourcer og udsatte vores lancering af privatleasing, fordi vi ville have FDM med på råd og deres hjælp til at udfærdige vores leasingvilkår. Ligeledes har det været afgørende for os at udvikle stærke og fleksible fleet management koncepter, der imødekommer den enkelte virksomheds behov og krav, forklarer Michael Stensbjerg.

Fleggaard Leasing – Nu og i fremtiden
Hos Fleggaard Leasing er man klar til at gå de næste ti år i møde, og de seneste tal fra lea­singvirksomheden under­streger, at den positi­ve udvik­ling og vækst fortsætter. Den 30. september afslutter Fleg­gaard Leasing regn­skabs­året 2007/08, og virksomheden kan alle­rede nu løfte sløret for, at tallene viser en omsætnings­vækst på 25 %.

– Nogle af vores konkurrenter har været hurtige til at dømme os ude, fordi lovgivningen omkring leasing på tværs af landegrænserne bliver ændret. Men vi har gjort rigtig meget for at forberede os på harmoni­seringen. Det er lang tid siden, vi har konkurreret på tysk moms og grænseforskelle. Så jeg synes, det er lidt naivt at tro, at lovændrin­ger kan komme bag på os og underminere vores forretning. Vi er fuldt ud rustet til de nye tider, som vi går i møde som et af branchens stærkeste brands – og ikke mindst med markedsledende produkter og vilkår. Så vi glæder os til fremtiden, for Fleggaard Leasing er kom­met for at blive, slutter Michael Stensbjerg.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autocoms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.