Morten Holmsten, salgs- og marketingdirektør i Autocom A/S.Autocom-datter­selskab skal sælge op til 40.000 biler for Nordania Lea­sing i Danmark, Norge og Sverige.

Bilsalg.dk A/S i Gre­ve, der er en del af online bilauktions­kon­cer­nen Autocom A/S, forstærker samarbejdet med Dan­marks største lea­sing­selskab, Nordania Leasing – en del af Danske Bank A/S.

”Vi har netop underskrevet en ny fireårig aftale med Nordania Lea­sing. Aftalen dækker indskrivning af 5.000-10.000 biler om året samt salg af disse biler via auktionen. Aftalen dækker ud­over Danmark også Norge og Sverige, fortæller salgs- og marketingdirektør Morten Holmsten, Autocom A/S.

”Både vi og Nordania Leasing er glade for, at vi nu har en aftale for de næste fire år. Det giver ro til at arbejde med optimering af alle remarke­ting-processer, tilføjer han.

For Nordania Leasing har beslutningen været naturlig:
”Nordania Leasing og Bilsalg.dk har siden Bilsalg.dk's fødsel i år 2002 haft et godt samarbejde. Vi har i fællesskab udviklet processer og sy­stemer. Vi mener, at vi i dag har landets bedste afsætningskanal for de mange biler, vi modtager retur efter endt leasingperiode", siger indkøbs- og logistik­direktør Thomas Olsen, Nordania Leasing.
indkøbs- og logistikdirektør Thomas Olsen, Nordania Leasing"Vi er glade for at Au­tocom, som købte Bilsalg.dk i 2007, fort­sætter udviklingen af set­up, systemer og processer med henblik på at ud­vikle Bilsalg.dk yder­ligere, tilføjer han.

"Vi er derfor meget tilfredse med at have indgået en ny fireårig aftale med Bilsalg.dk om afsætning af vores mange biler årligt”, slutter han.
Bilsalg.dk A/S sælger også biler for Finans Nord Leasing, BMW Finan­cial Services, Daimler-Chrysler Financiel Services, Post Danmark Lea­sing og Sparbank Vest med flere. Firmaet råder over afleveringsplad­ser i Greve, Odense, Støvring, Randers, Kolding og Århus. Det sætter kunderne stor pris på:


annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


”Systemet er fleksibelt. Leasingselskabernes kunder kan enten be­stille tid og være til stede, når bilen bliver vurderet, så de hurtigt kan få svar på, hvad de skal af med i efterbetaling - eller de kan bare af­levere den og lade Bilsalg.dk om resten”, fortæller Morten Holm­sten.

Når bilen ankommer, bliver den nøje vurderet af en af Bilsalgs eks­per­ter. Da firmabiler normalt er passet og plejet af et autoriseret værk­sted i hele deres levetid, bliver der især set på buler, skrammer, rengøringsstandard og lignende med direkte betydning for bilens salgsværdi. Alt registreres direkte ind i en database via en trådløs forbindelse på en PDA, som autokonsulenterne går rundt med, når bilen besigtiges. Herefter udfær­diges en rapport, og bilen sættes til salg efter aftale med leasing- eller finansieringsselskabet.