Den nye Golf, som med sit udvalg af EU5 god­kendte mo­­to­rer og med parti­kelfilter på alle TDI motorer i for­vejen er en af mar­kedets mest miljø­­skå­nende bilmodeller, bidrager i nyeste generation med yder­ligere initiativer til at skåne miljø - og dertil ejerens pen­ge­­pung.

- Golf følger de nye EU-regler for dagskørelys
- Det sparer pærer og brændstofforbrug, og sænker CO2-udslippet

Ekstragevinsten kommer ved at følge de nye EU-regler for anven­delse af dagskørelys, som foreskriver, at dagskørelys kan omfatte lys foran alene.

Tidligere har dagskørelyset omfattet både positions- og nærlys foran og baglygter og nummerpladebelysning bagpå. Det er mange pærer, der er i gang hele tiden. Volkswagen har hidtil indskudt en modstand i forbindelse med dagskørelyset, og derved sænket spændingen på pærerne for at re­ducere slid og forlænge pærernes levetid. I dagti­merne er det hensigts­mæssigt at køre med lavere spænding på for­lygterne, for dagskøre­lysets funktion er alene at markere bilen, ikke at oplyse vejbanen.

Formålet med net­op at markere biler, når de kommer kørende, tager de nye EU-reg­ler kon­sekvensen af og anbefaler at nøjes med at have lyset tændt for­an. På den nye Golf består dags­kørelyset derfor ude­lukkende af et par særlige pærer, indbyg­get i forlyg­terne. Det markerer bilen, når den kommer kørende, men da lyset er mere dif­fust end nærlyset, er det ikke velegnet som kørelys i døgnets mørke timer.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autohuset Hørsholms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Til gengæld spares forbruget af otte andre pærer: To til positionslys foran, to til nummerpladebelysning og fire baglygtepærer bagpå. Det er et rela­tivt stort wattforbrug, der dermed spares, og det vil kunne aflæses på bilens brændstofforbrug - og dermed også på CO2-ud­slip­pet. For den enkelte Golf er bidraget måske ikke stort, men sum­men af de tusindvis af nye Golf, der snart vil køre på vejene, bliver det en stor reduktion.

Et lavere brændstofforbrug betyder færre omkostninger for ejeren, og det samme gør et lavere forbrug af pærer. Med det nye dagskøre­lys er der således kun fordele. Næsten. For det forpligter føreren af en ny Golf til at være opmærksom på sigtbarheden, og huske at tæn­de hovedlygterne, når sigtbarheden forringes. Det er jo ikke al­tid, at dagtimer er ensbe­ty­dende med lyse timer. Der kan være vejr­lig, der gør bilkørsel til en mørk og usigtbar affære selv om dagen, og under sådanne forhold skal dags­køre­lyset naturligvis erstattes af hoved­lyg­terne. Så snart hovedlys­kon­takten tændes, tændes for- og bag­lygter samtidig med, at instrument­belysningen tændes, og fjernlys og tågelygter foran og bagpå bliver aktive.

Er man en glemsom natur, eller bare kom­fortabelt anlagt, er der dog også plads til det med den nye Golf. Man kan nemlig helt undlade at bruge dagskøre­lyset, og dermed komme uden­om forpligtelsen til at være aktiv, når vejret skifter. Hvis hovedlys­kon­takten nemlig slås per­manent til, så både positions- og nærlyset er tændt foran, alle baglygter og num­mer­plade­be­lysning tændt bagpå, og fjernlys og tågelygter aktive, vil der altid være lys på bilen, når man starter og kører. Straks motoren slukkes igen og nøglen tages ud, vil al lys på bilen slukkes automa­tisk.

Er man både-og, både komfortabelt anlagt og miljøbevidst, er der også mulighed for at være det. Til den nye Golf er det nemlig muligt at bestille et ekstraudstyr, den såkaldte "Lys- og synpakke". Til den hører bl.a. automatisk tænd og sluk af lygterne, afhængig af hvor mørkt og usigtbart det måtte være udenfor. Bare man kører ind i en tunnel eller en mørk skov, vil lygterne automatisk blive tændt - og automatisk slukket igen, når man kører ud.