Opel Astra fremhæves af AutoBild for sin driftssikkerhed. Læsere af det ty­ske bilblad, AutoBild, ud­nævner Opel til det bed­ste ty­ske bil­mær­ke.

I en undersøgelse af bilkøbe­res tilfredshed med deres bil har det tyske bilblad AutoBild spurgt over 23.000 bilister, hvor tilfredse de er med deres bil.

I undersøgelsen er Opel det bedste tyske mærke og ligger totalt num­­mer fire på listen af i alt 22 forskellige bilmærker. Undersøgelsen vurderer blandt andet bilernes driftssikkerhed, holdbarhed og kun­dernes tilfreds­hed med bilerne, der er mellem tre og syv år gamle.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Som et positivt eksempel på kvaliteten hos Opel nævner AutoBild un­der­søgelsen en langtidstest af deres egen Opel Astra, der kørte 100.000 kilometer med upåklagelig driftssikkerhed. Bagefter lod de bilen køre yder­ligere 100.000 kilometer, der også blev afviklet su­ve­rænt, som Auto­Bild skriver.

- Vi har selv gennem årene registreret en løbende fremgang i kvali­teten af vores biler, og det er rart at se, at det også afspejler sig i kundernes opfattelse.  Vores egne interne undersøgelser ligger i tråd med under­søgelsen hos AutoBild, siger adm. direktør Thomas Bruun, GM Danmark.