1. januar kommer en ny slags num­mer­plade ud i tra­fikken – den er både hvid og gul.

Nummerserierne bliver lidt ander­ledes end her i ek­semp­lerne, idet pape­gø­je­plader får bogstaverne GA-GZ. Rek­tan­gulære plader får tal­serien 78.000 - 87.999, mens biler med kvadratisk bag­num­mer­plade får 88.000 - 97.999. 
 
Papegøjenummerpladen får comeback 1. januar. Selv i officielt sprog­brug bruges denne betegnelse på grund af nummerpladens flerfar­vede design.

Sidst man kunne indregistrere en bil på tofarvet nummerplade, var i 1970. Den gang var papegøjepladerne sorte og gule.

De nye nummerplader er til varebiler, der bruges helt eller delvist privat, og ordningen erstatter altså frem­over det klistermærke, der blev indført i somme­ren 2007.

160 kr. for omregistrering
Varebiler, der fra 1. januar skifter fra erhvervsmæssig til privat eller blan­det brug, skal omregistreres til de nye pa­pegøjeplader og får altså et helt nyt nummer.

Sådan kan din nummerplade komme til at se ud efter årsskiftet.
 
I disse tilfælde koster det kun 160 kr. at få et sæt nye nummerpla­der. Skat har vurderet, at det er den rene kostpris for at fremstille et sæt nummerplader.

Ordningen med tillægsafgift for privat eller blandet anvendelse af gulpla­de­biler gælder biler indregistreret efter 2. juni 1998. 

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.