Mange mis­forstår be­tyd­nin­gen ’ny­synet bil’.

Et syn giver et øje­bliks­billede af bilens stand, men tager ikke højde for bilens evt. skjulte fejl og mangler. Alligevel forventer fire ud af ti, at en ny­­synet bil er et godt køb med få eller ingen fejl.

Den rigtige farve, en over­kommelig pris, og at bilen er ny­synet, er ofte vigtige parametre, når der handles bil. Et syn er kun et øjebliks­billede og fortæller intet om hvilke ting, der skal holdes øje med frem­adrettet, og hvilke udgifter bilejeren kan forvente de kommende må­neder til reparationer.

Alligevel mener dobbelt så mange, at et syn er vigtigere end en test. I en undersøgelse fra FDM svarer 59 %, at de anser det for meget vigtigt, at bilen er nysynet, mens 26 % anser testen for vigtigst. Sam­­tidig forventer fire ud af ti (42 %), at en nysynet bil vil være et godt køb, da bilen har ingen eller få fejl.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


”Mange forstår begrebet ’nysynet’ som et kvalitetsstempel, men der er stor forskel på, hvad der gennemgås til et syn og til en test. Ifølge Færd­selsstyren varer et syn cirka 20 minutter, mens en test nemt kan tage op mod fire timer, hvilket giver bedre forudsætninger for en grundig gennem­gang af bilen”, siger Jørgen Jørgensen, afdelingsle­der i FDMs tekniske rådgivning.

Han understreger, at det primære formål med et periodisk syn er at kon­trollere, at bilen opfylder lovgivningens minimumskrav til sikker­hed og miljø. Mens en test giver en vurdering af bilens samlede til­stand, og hvilke reparationer man kan forvente.

”Vi må dagligt forklare bilkøbere, at et syn ikke en garanti for, at bilen er uden fejl. Derfor råder vi brugtbilsbilkøerne til at få bilen testet. Så står de bedre, hvis der efterfølgende opstår problemer med bilen”, siger Jørgen Jørgensen.

Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Catinét for FDM blandt 500 bilejere med bil over fire år.