VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Auto­matisierungstechnik har tildelt Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG prisen USEWARE 2008 for sportsvogns­producen­tens udvikling af det nye kommuni­kations­system Por­sche Communication Mana­gement (PCM).

PCM er blevet udviklet som den cen­trale kontrolenhed for alle audio og kommunikations features i en Porsche og er allerede nu tilgæn­gelig i både Porsche Cayenne og den nye gene­ration af Porsche 911 og vil blive vide­reført i fremtidens Porsche modeller. Det er i særde­les­hed den simple, nem­me, hurtige og lette kontrol af alle relevante funktioner integreret i PCM, der sikrede Porsche prisen for det mest brugervenlige system med en excep­tionel høj kvalitetsstandard.

Det karakteristiske kendetegn ved seneste generation af PCM er den trykfølsomme skærm, der nu integrerer knapper som eksem­pel­vis num­mer-knapperne til telefonen, der tidligere var placeret ved siden af skær­men. Ved introduktionen af det nye koncept, har Por­sches udvik­lings­af­deling forenet flere fordele. Sammenlignet med det tidligere system, er antallet af knapper halveret til nu 16 i alt, hvilket har medført, at skærmen er vokset til over 12 centimeter i bredden.

En anden bemærkelsesværdig fordel ved den trykfølsomme skærm er, at betjeningen nu foregår endnu hurtigere og mere intuitivt. Det har drastisk nedsat den tid, indtastning i PCM kræver, og dermed minimeret eventuelle distraktioner fra trafikken. Så mens det tidli­gere tog en bruger 60 sekun­der at indtaste sin adresse i naviga­tionen med en traditionel rotation/dre­jeknap, tager samme proce­dure nu blot 20 sekunder. Vælger du stemme­styret kontrol af PCM, bliver betjeningen kun yderligere let og mere enkel med et absolut minimum af distraktion. Foruden at erstatte indtastninger med fulde ord, er brugeren samtidig i stand til at indføre navigations­adresser og telefonnumre ved stemmestyret dialog.

USEWARE-prisen 2008Porsches nye PCM er et direkte resultat af en klar defineret udvik­lings­pro­ces i Porsches udviklings­afdeling. Teknikere og andre speci­alister arbejder målrettet, for hele tiden at kunne simplificere brugen af elektronikken, til trods for den stadig stigende kompleksitet i pro­dukterne. Ved intensive studier, ana­lyser og interviews med Porsche ejere, kort­lægges behovet i systemerne og der­næst deres bruger­flade i henhold til kun­dernes ønsker og for­ventninger.

Kompromisløs brugerorienteret betjening og en let og overskuelig menu er grund­krite­rierne hos juryen bag USEWARE-prisen. Faktorer der altid har ligget Porsche på sinde og i mange tilfælde er inspiratio­nen hentet direkte fra motorsporten, hvor disse faktorer er essenti­elle for succes på racer­banen. Derfor sidder startnøglen i en Porsche stadig den dag i dag til venstre for rattet, idet racerkørerne i de ori­gi­nale Le Mans starter dermed kunne starte bilen med venstre hånd, samtidig med at højre hånd satte bilen i gear.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.