Honda ud­vikler nye fler­billede­kamera­systemer til overblik over de om­kring­lig­gende are­a­ler, hvor­ved den beha­ge­lige og for­svarlige kør­sel sikres.

Som led i deres fort­satte engagement i køre­sik­kerheden har Honda udviklet et fler­billede­kamera­system, som giver et større overblik med fire bred­vinklede CCD-kameraer (disse sidder for og bag på vognen og på højre og venstre sidespejle) på vognens navigationsskærm.  

Dette system hjæl­per med at reducere blinde punkter, bidrager til den lette parallel­par­ke­ring eller parkering i garagen, og giver en behagelig og for­svar­lig køreoplevelse ved 3-sidede vejkryds, hvor der er begrænset sigt­bar­hed, eller på smalle veje. 

Dette nye system vil først være til rådighed på den helt nye Odyssey, som vil være til salg i Japan her i oktober.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.