S airbag fra HondaHonda udvikler det første i-SRS airbagsystem i førersiden med fortsat iværksat oppustning.

Honda har ud­viklet et nyt air­bagsystem, som fortsat iværk­sætter den mængde gas, der puster air­bagen op i førersiden af bilen.  Dette gi­ver et større udvalg af positioner for bilisten og potentielle sammen­støds­situa­tioner, hvorved chauf­før­beskyttelsen forbedres. 

almindelig airbagSystemet kommer med en ny­skabende, spiralformat søm­nings­struk­tur og en kon­­trol­ventil til udløsning af gas­sen.  De forbedrede funk­tioner om­fat­ter en rappere udnyt­telse, så chaufføren hurtigere kan beskyttes – det konstante tryk bibeholdes, hvorved chauf­føren be­skyttes i længere tid, og air­bagens facon mind­sker graden af ind­trænging på den plads, bilisten optager. På denne måde mindskes ind­virkningen på chaufføren. 

Det nye system vil være til rådighed i førersiden på Life-minibilen, som vil blive sat til salg i Japan i november.