Bilen ma­nøv­reres au­tomatisk ind på en passende parkerings­plads.

Par­keringsas­sistenten fra Bosch gør det min­dre stressende at par­kere. Systemet an­ven­der ultralyds­sen­sorer til nøjagtigt at måle par­ke­rings­plad­sen og styrer herefter bilen på plads, uden at bi­lens fører selv behø­ver at styre. Den au­toma­tiske parke­rings­proces går lige så hurtigt, som hvis det var en erfaren bilist.

  • Ekstra komfort ved nøjagtige og hurtige parkeringsmanøvrer
  • Føreren skal kun træde på speeder og bremse
  • Det er til enhver tid muligt at gribe manuelt ind i den automatiske styringsproces

Systemet anvendes for første gang i den seneste Mercedes–Benz A– og B–klasse. Med den stigende trafiktæthed, stadig færre parke­rings­plad­ser og øgede krav til komfort gør parkeringsassistenten fra Bosch den daglige kørsel meget nemmere.

Også til små parkeringspladser

Parkeringsassistenten kræver en bilkonfiguration med elektrisk ser­vo­styring, en parkeringshjælp og en ekstra ultralydssensor på hver side af den forreste kofanger. Disse to ultralydssensorer anvendes til at måle parkeringspladsen, idet bilen kører forbi med op til 35 km i timen. Sideafstanden fra parkeringspladsen og andre parkerede biler bør være mellem 30 og 180 cm. En plads, der er 80 cm længere end selve bilen, er stor nok for en konfiguration, der giver mulighed for parkering i flere bevægelser. Systemet er i stand til at registrere forhindringer på parke­rings­pladsen eller ved kantstenen og virker også i mørke, og hvor der ikke er en kantsten til at orientere sig efter.

Artiklen fortsætter under reklamen:


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS GAVEIDÉ:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Hvis parkeringspladsen er stor nok, informerer systemet bilens fører om det. Afhængig af bilens mærke og model kan dette være et optisk eller akustisk signal eller en talt meddelelse. Hvis bilens fører stiller om til automatisk parkering, beregner systemet på brøkdelen af et sekund ved hjælp af data den bedst mulige vej ind på parkerings­plad­sen, den nød­vendige styringsmanøvre og antallet af parkerings­bevægelser. Bilens fører fjerner hænderne fra rattet og behøver kun at træde på gas– og bremsepedal – rattet bevæger sig automatisk. Elektronikken styrer servostyringen og dermed de styrebevægelser, der er nød­vendige for at parkere. Det fungerer også automatisk, hvis parkeringen skal foregå i flere bevægelser.

Med parkeringsassistenten tilbyder Bosch en funktion, der samtidig giver bilens fører mere komfort og en ekstra følelse af sikkerhed. Mislykkede og nervepirrende parkeringsforsøg hører fortiden til – og så helt uden risiko. Hvis der skulle ske noget uforudset ved den au­to­matiske manøvrering, kan bilens fører til enhver tid afbryde syste­met ved at gribe fat i rattet.

Varianter af parkeringsassistenten

Allerede i 2006 lancerede Bosch et system for parkeringsplads­udmå­ling i Citroen C4 Picasso. Bosch vil i år tllbyde en anden variant af parkerings­assistenten til personbiler med hydraulisk servostyring. I denne model styrer bilens fører selv, men ledes af enkle instrukser om korrekt styrebevægelse og passende bremse– og manøvrerings­punkter.

Længere ud i fremtiden arbejder ingeniørerne fra Bosch allerede på tekniske løsninger, der giver mulighed for automatisk parkering uden nogen som helst indgriben fra førerens side.


Bosch koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Med auto– og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik havde koncernen i regnskabsåret 2007 ca. 271.000 ansatte og en omsætning på 46,3 milliarder euro. Bosch koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 datter– og regionalselskaber i ca. 50 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch bruger mere end tre milliarder euro om året på forskning og udvikling og anmelder over 3.000 patenter på verdensplan. Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861–1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik".

Robert Bosch GmbH´s virksomhedsstruktur sikrer Bosch koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.