Mini viser nu en for­smag på deres kom­men­de Mini Crossover-Model -. en model, der får sin debut på bilud­stillingen i Paris.

Og efter hvad BMW melder ud med, så er 4-tallet omdrej­nings­punkt for deres lille Mini-SUV. Den er fire meter lang, den har 4 døre, den har 4 sæ­der og den er forsynet med 4-hjulstræk. Og så har 4 desig­nere haft an­svaret for udvik­lingen af model­len.

Kuglen i midten er "Mini Center Globe." Og endelig er det som bekendt MINIs 4 kon­ceptstudie: Først så vi den klassiske 2-dørs­model, så kom Cabrio og sidst så vi Clubman. Nu præ­senterer man den 4.de - Mini Cross­over Concept, der er model­lens arbejds­titel, og som sendes på markedet i foråret 2010.

Nyt på denne model er de bagerste døre, der er designet som sky­de­døre - en detalje, der gør indstigningen på bagsæderne langt mere behagelig end gen­nem en mere tradi­tionel dør. Og når bag­sædet er lagt ned, er der masser af plads til gods, som kan lastes betydeligt nemmere - nu både gennem skydedørene og via bagklap­pen.

Indvendigt er modellen præget af et futuristisk design, der er præget af "Mini Center Globe." Fra dette center betjenes underholdnings-, kom­muni­kations- og navigationsfunktioner ligesom mange af bilens funktioner aktiveres og betjenes herfra. En anden ny detalje er de to skinner, der som en midterkonsol går gennem hele modellen - lige fra front til bag­ende.

Konsollen indehol­der underholdnings- og kom­mu­nikations­gad­gets, kop­holder, aflæg­nings­plads og meget andet. Så både for­sædepas­sage­rer, fører og bag­sædepas­sagerer kan be­nytte sig af de mange praktiske detal­jer.

Og så lige det sidste 4-tal: Indvendigt har man anvendt 4 forskellige materialer.

 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.