Indtjeningen på parkering er for­doblet i flere kom­muner, viser en undersøgelse FDMs medlems­blad Motor har foretaget. Men det er ikke lovligt at indføre betalings­parkering alene for at fylde kom­mu­ne­kassen. FDM kritiserer kom­mu­nerne for at bruge parkering som en skatteskrue.

Det er ikke kun i Køben­havns Kom­mune, at det er blevet dyrere at par­kere. Også Odense og Aal­borg har næsten fordoblet indtjeningen på parkering de seneste år, mens Kolding og Hillerød har haft en min­dre stigning, viser en undersø­gel­se, som FDMs medlems­blad Mo­tor har fore­taget. Danmarks næst­største kommune, Århus, har ikke ønsket at medvirke i Motors under­søgelse.

Men kommunerne må ikke opkræve parkeringsafgifter med henblik på at skaffe en indtægt. Ikke desto mindre er det tydeligt for enhver, at det er præcist det, der foregår, mener FDM.

”København er helt sikkert det værste eksempel. Her har man sat tak­sterne op samtidig med, at man har nedlagt P-pladser. Derfor kan det ikke ses som andet end en skatteskrue, når man samtidig for­ringer for­holdene for bilisterne”, siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thom­sen.

”Parkeringsreglerne er til for at regulere trafikken og skabe sikre forhold for trafikanterne – ikke for at fylde kommunekassen”, siger Thomas Møller Thomsen. Motors undersø­gel­se viser, at Københavns Kommune alene fra 2004-2007 har for­øget overskuddet på parkering fra 120 til 324 mio. kr. årligt. FDM støtter derfor regeringens forslag om at sætte et loft på parkerings­indtæg­terne, så merind­tje­ningen automatisk tilfalder sta­ten. Det vil sikre, at parkering ikke bliver brugt til at finansiere huller i kommunekassen.

”Parkeringsreglerne er til for at regulere trafikken og skabe sikre forhold for trafikanterne – ikke for at fylde kommunekassen”, siger Thomas Møller Thomsen.

I Motors augustnummer er der også fokus på de private P-selskaber, som årligt tjener mange millioner på de danske bilister.

Klik på kommunens navn og se udvilingen i indtjeningen på bilisterne i fem store byer i Danmark:


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.