Dr. Ing. H.c. F. Por­sche AG og datter­sel­skabet Porsche Cars Great Britain har vun­det de­res kamp mod de sti­gende bom­pen­ge. Retten i London har netop afvist den tid­ligere London borg­mester Ken Li­ving­sto­nes urime­lige og ufor­holds­mæssige planer om at indføre bom­penge, der ville bety­de, at bilister skulle betale et dagligt gebyr på £25 for at køre i det cen­trale Lon­don. Afgørelsen betød desuden, at Porsche får dækket sags­omkost­ningerne, men de penge - et sekscif­ret beløb - vil Por­sche donere til den britiske velgøren­hedsorgani­sa­tion Skidz.

"Vi var hele tiden sikre på, at vi havde en god sag og at vi til sidst ville vinde. Livingstones forslag om bompenge var tydeligvis ikke ri­meligt og ville rent faktisk resultere i et stigende CO2-udslip i Lon­don. Porsche er stolt over at have spillet en afgørende rolle i kampen mod en så åbenbar politisk skattestigning til bilister", udtaler den adm. direktør for Porsche Cars Great Britain Andy Goss.

Porsche har fra første færd holdt på, at forslaget om bom­penge ville skade London. Boris John­son, der blev valgt til Lon­dons borgmester i begyn­delsen af maj, indrømmede da også, at hans forgængers pla­ner var forkerte og sandsyn­ligvis også ulovlige. For Porsche er det derfor helt naturligt at give pengene tilbage til Lon­dons indbyggere i form af en velgø­rende donation. Skidz-projektet er med til at ud­danne unge krimi­nelle til autome­kanikere og således få dem inte­greret i samfundet.

Billedet viser Porsches model 911 Turbo cabriolet.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.