Hans Nyth er netop udnævnt til direk­tør for Volvo Cars Safe­ty Centre, som han overtog ledelsen af i marts måned. Volvo Cars' enestå­ende crash test labora­torium, som officielt blev indvidet af den svenske konge, Carl XVI Gustaf i år 2000, er stra­tegisk placeret mellem Volvo Cars' udviklingsafdelinger og Tors­landa fabrikken i Göteborg.

Han Nyth har været hos Volvo i 35 år, hvor han har opnået stor erfa­ring med bilproduktion og –design. "Det kræver et kontinuerligt hel­hedssyn på sikkerhed at leve op til vores 2020-vision om, at ingen må blive slået ihjel eller komme til skade i en Volvo, når vi når til år 2020," siger Hans Nyth. "Vores arbejde er derfor koncentreret om tre områder: menne­ske, infrastruktur og bilen selv".


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.


"Volvo Cars' arbejde med sikkerhed har givet genlyd verden over, og det er afgørende, at vi bevarer vores førende stilling på sikkerheds­området." fortsætter Hans Nyth.

Volvo Cars' Accident Research Team indsamlet data fra virkelige tra­fikuheld siden 1970 og har nu en database, der indeholder informa­tion om over 36.000 trafikuheld med over 60.000 Volvo-biler invol­veret. "Den viden, der er indsamlet fra virkelige trafikuheld, samt hvad der sker før, under og efter selve uheldet, er vores basis, som giver os en enestående mulighed for at rekonstruere de forskellige momenter, der indgår i et trafikuheld, i vores crash test laborato­rium."

400 full-scale tests om året
Volvo Cars' crash test laboratorium giver uendeligt mange mulighe­der for at variere testbetingelserne og foretage rekonstruktioner af virkelige trafikuheld.
Volvo gennemfører her op mod 400 såkaldte full-scale kollisionstests om året.

Den nyeste teknologi Volvo XC60
Den kommende Volvo XC60 er den sikreste Volvo nogensinde, idet den indeholder alle Volvo's nyeste sikkerhedssystemer - bl.a. det nye City Safety system, som er med til at forhindre eller mindske om­fanget af ulykker ved lave hastigheder i bytrafikken. Omkring 120 XC60'ere har "ofret sig" i laboratoriet, inden modellen blev præsen­te­ret tidligere på året. Hertil kommer flere tusinde virtuelle tests på computerskærmen.