Trafikreg­lerne i Euro­pa skifter fra land til land. Senest har Frankrig ind­ført krav om brug af sik­ker­hedsvest, og Slo­ve­nien kræver nu mo­tor­vejs­mær­kater.

Udover at holde styr på kufferter, børn, pas og penge inde­bærer kør-selv ferien også, at man har styr på trafik­reg­lerne. Selv blandt EU-lande er der forskel på hastighedsgrænser, vejgebyrer og bøder for kørsel uden sik­ker­hedsvest.

”Mange af de store veje i Europa er betalingsveje. I Spanien, Fran­krig og Italien skal der betales efter antal kørte kilometer, mens blandt andet Schweiz, Østrig, Tjekkiet og per 1. juli også Slovenien har krav om vej­mærkater”, siger Randi Voldbakken, feriekonsulent hos FDM.

Desuden skal feriegæ­ster på vej til Tyskland eller Italien være op­mærk­somme på, at kørsel i centrum af fx Berlin, Hannover eller Rom og Firenze kræver et miljø­mærkat i forruden. Ligesom de skal huske, at den tilladte hastighed i Frankrig og Østrig er 130 km/t, mens den er 120 km/t i Schweiz. Selv­om de tyske motorveje ikke har hastig­hedsbe­græns­ninger er an­befalet hastighed max 130 km/t. Kører man hurtigere og involveres i et uheld, skal man som part kunne bevise, at det ikke var ens egen (høje) hastighed, der var skyld i eller med­virkende til uheldet.

Sikkerhedsvesten er gennem de senere år blevet fast inventar i dan­ske feriebiler, og per 1. juli er vesten også obligatorisk i Frankrig.

”Danskerne har taget sikkerhedsvesten til sig, men nu skal de huske også at tage den med, når turen går til Fran­krig. Det er vigtigt at op­bevare sikker­hedsvesten inde i bilen, da det kan udløse en bøde at forlade en havareret bil uden sikkerheds­vest”, siger Randi Vold­bakken.

En opgørelse fra ADAC viser, at der er stor forskel i, hvor stor bøden er for at køre uden sikkerhedsvest. Eksempelvis koster det mellem 14 og 36 euro at køre uden sikkerhedsvest i Østrig, mens bøden i Spanien kan være op til 90 euro.

På FDMs hjemmeside er det muligt at hente flere gode råd til kør-selv ferien og via FDMs netbutik kan man købe vejmærkater og sikker­heds­veste. Vejmærkatet til Slovenien kan købes ved landegrænsen samt på slovenske tankstationer og koster 35 € for et halvt år.

Det er en god ide at kende Europas trafikregler
>  Hent grafik i høj opløsning

Så meget koster det at køre uden sikkerhedsvest
>  Hent grafik i høj opløsning