"Alkohol ikke en stor del af mit liv, så jeg har ingen risiko for spritkørsel. Men jeg ville overveje at gribe ind, hvis jeg så en påvirket person sætte sig bag rattet," siger racerkøreren Jan Magnussen.Jan Mag­nussen mo­tor­sportens ambas­sadør i stor alkohol­kampagne.

Dansk Automobil Sports Union er nyt medlem af Rådet for Større Færd­selssikkerhed, og unio­nen har besluttet at deltage i Rådets sto­re kam­pagne rettet mod spritkørsel. Kampag­nen kører netop nu un­der mottoet "Dit spørgsmål kan stoppe en sprit­bilist."

Som første ambassadør for det budskab har man sendt Danmarks måske populæreste motorsportsmand, den tidligere Formel 1-kører Jan Mag­nus­sen, på banen:

"Jeg er ikke ty­pen, der hyg­ge­drikker en øl, så det med alkohol er ikke svært her. En enkelt genstand, så kører min kone. Faktisk er alkohol ikke en stor del af mit liv," siger Jan Magnus­sen, der i weekenden skal forsøge at kæmpe sig tilbage i spidsen af DTC, Danish Touring­car Championship, på FDM Jyllandsringen.

"Om jeg selv ville forsøge at standse nogen, der skulle til at køre i beru­set tilstand? Ja, jeg ville nok gribe ind, men jeg er ikke helt sik­ker. Folk bliver så frygtelig stærke, når de bliver fulde, og det alene kan være et problem. Jeg ville overveje situationen, se hvad jeg kun­ne gøre. Det ville være lettest, hvis jeg kendte vedkommende, svæ­rest hvis jeg ikke gjor­de," siger den kendte racerkører.

Jan Magnussens holdning bakkes op af næstformand Hans Bruun fra Dansk Automobil Sports Union: "Når motorsporten går ind og støtter denne kampagne så stærkt, er det fordi alkohol er med i mere end hver fjerde dødsulykke. Og her er der en ægte mulighed for at gøre en stor forskel. Det er vi parat til at bidrage til," siger Hans Bruun.

Han oplyser, at alle landets motorsports­kørere både på lan­de­vej og racerbane i kampag­neperio­den vil køre med en streamer med kam­­pagnebud­skabet på deres biler under konkurrencer.

"Bilsporten selv har ikke noget alkohol­problem, for enhver motor­sports­udøver ved, at alkohol i selv ganske små mængder er en kon­centrations­dræber af format," siger Hans Bruun. "Men den viden har ikke alle dan­skere, og det vil medlemmerne af Dansk Automobil Sports Union gerne være med til at informere om," slutter bilsportens næstformand.

Jan Magnussens alkoholbudskab kommer i fokus ved DTC-løbet på FDM Jyllandsringen i weekenden. Og ved to store, kommende motor­sportsbe­gi­venheder, det 7. Classic Car Challenge 13.-14. juni i Vejen for klassiske biler samt under KOMO Rally 4.-5. juli i Kalundborg, hvor landets bedste rallykørere stiller op, vil andre prominente motor­sports­udøvere fungere som ambassadører for mottoet "Dit spørgs­mål kan stoppe en spritbilist."