Salgschef Kim Christiansen fra Toyota Køge overdrager de ni nye Toyota Prius til SIM Lægekørsel.  
Lægevag­ten i Regi­on Sjælland kører i mil­jø­rigtig Toyota Prius.

SIM Lægekørsel over­tager den 2. juni læ­gevagtkørslen i Region Sjæl­land, og i den an­led­ning har det nystar­tede firma anskaffet sig ni nye Toyota Prius hy­brid­biler.

Toyota Prius er valgt pga. dens gode brændstoføkonomi og miljø­ven­lig­hed, fortæller Stig Israelsen fra SIM Lægekørsel. Den erfarne taxa­vogn­mand har sammen med medejeren Ivan Møller villet skabe et nyt koncept for lægevagtkørsel, som både forbedrer forholdene for lægen og tager hensyn til miljøet.   

Salgschef Kim Christiansen fra Toyota Køge overdrager de ni nye Toyota Prius til SIM Lægekørsel.  Toyota Prius’ hybrid­teknologi kombinerer en benzinmotor med en elmotor, hvilket giver den reneste motortek­nologi på markedet. Den udleder kun 104 g/km CO2 og har et gennemsnitligt brænd­stoffor­brug på 23.3 km/l. En hy­bridmotor er lig med færre udledte emis­si­oner, god brændstoføko­nomi, god accele­ration og lydsvag kørsel. Tidligere i denne måned blev Hybrid Synergi Drive®, som motoren i Prius kaldes, kåret til Årets Grønne Motor 2008 ved den internatio­nale Årets Motor pris­uddeling i Stuttgart.

Hidtil er læge­vagten blevet transporteret rundt i taxa, men tidligere i år gennemførte Region Sjælland offentligt EU-udbud om kørslen med læge­vagt. Syv firmaer afgav tilbud, og på den baggrund valgte regio­nen SIM Lægekørsel som leverandør.    

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.