Clio EstateDen nye ADAC rap­port for 2008 un­­der­stre­ger, at Re­nault er på rette vej, når det gælder kva­litet. Både Re­nault Clio og Renault Modus ligger i top­pen i deres seg­ment.

Når vej­hjæl­pen “de gule engle” fra tyske ADAC rykker ud, er der ble­vet læn­gere mellem antallet af Renault biler, der skal have hjælp. Årsagen er den enkle, at Renaults fokus på kvalitet begynder at kun­ne aflæses i statistikken.

”Vores mål med Modus og Clio III var at påbegynde Renaults gen­nem­brud med hensyn til kvalitet og pålidelighed. Og vi har gjort det. Den nye ADAC rapport bekræfter, at disse biler befinder sig i toppen i deres seg­menter. I de andre segmenter, hvor eksempelvis Megane og den gamle Laguna befinder sig, viser det sig, at vores fejlrate fort­sætter med at falde”, udtaler Jean- Pierre Vallaude, Executive Vi­ce President for kvalitet i Renault.

Clio III helt i top.
Kigger man på Clio III er der fornemme placeringer. Efter et år på vejen lå den nummer fire i statistikken, for biler, der er to år gamle, er den på 3. pladsen, mens Clio III, efter tre år har en 4. plads. For­ventningen er derfor, at Clio III i næste års ADAC undersøgelse be­finder sig blandt de tre biler med færrest fejl.

Renault TwingoKigger man på Mo­dus falder den samlet set to pladser tilbage, men bedømmes af ADAC stadig som ”Excellent” efter fire år i pro­duk­tion. Den lille Twin­go, der nu er afløst af den nye Twingo, der intro­duceres på det dan­ske mar­ked i weekenden den 24.-25. maj, slut­tede sit liv på en 7. plads, og­så med en såkaldt ”Excellent” rating de sidste fire år af bilens pro­duk­tionstid.

Fortsat fremgang for Megane
MeganeRenault Megane går to pladser frem i årets undersøgelse. Resul­ta­terne fra Megane 1, der kørte i seks år fra 1996 til 2002, har stadig indflydelse på sta­ti­stik­ken, og de pro­blemer, der var på Megane II det første leveår, kan også aflæses. Ikke desto mindre understreger en stabil 8. plads, og et fortsat fald i assi­stancer fra 4,4 % til 4,1 %, at også Megane mo­dellen klarer sig fint.

”Resultaterne fra den seneste ADAC statistik understreger, at Re­naults massive fokus på kvalitet bærer frugt. Ikke alene på de nye modeller som Laguna, som vi forventer vil ligge i top 3 i uafhængige kvalitets­undersø­gelser, men også på eksisterende modeller som Clio III og Megane”, siger pressechef Søren Hyltoft fra Renault Danmark.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Autocoms hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.