Når Chri­sto­pher Rho­dy starter en crashtest, forløber alt stille og ro­ligt. Ingen høje brag fra en kollision, intet splintret glas og in­gen krøllede kar­ros­seri­dele.

 

 

 

 

 

· Audi investerer i supercomputer, der skal simulere kolli­sioner.
· Bilindustriens hurtigste computer står nu i Ingolstadt.
· Simulationer giver større sikkerhed i bilerne.

Audi medarbejderen, som er ansvarlig for udviklingen af side- og ho­ved­beskyttelse, simulerer kollisioner på en computer. En ny su­per­computer gør nu disse kollisionssimulationer endnu mere præcise og realistiske. Det såkaldte “cluster” – en samling af 320 processorer – opnår en processor­ydelse på over 15 teraflop, hvilket svarer til 15 billioner computerope­rationer i sekundet. Alt dette gør den til den hur­tigste computer i bilindu­strien – og til en af de 150 hurtigste i ver­den.

“Den nye super­com­puter gør simula­tio­nerne mange gange hurtigere. Med vores kon­stant vok­sende antal af modeller er det afgørende for hver enkelt model, at den bliver testet grundigt i alle tænkelige typer ulykker, mens den er under udvikling”, siger Dr. Ulrich Widmann, chef for udviklingen af bilsikkerhed hos Audi. Jo hurtigere computeren er, jo mere entydig og sikker bliver simulationen af ulykkerne. Udviklerne gennemfører ca. 5.000 simulationer om ugen – fra frontalkollisioner til specielle komponenttest – som giver dem mulighed for at kon­sta­tere og korrigere mulige svage punkter i konstruktionen, inden de første prototyper konstrueres. Kollisionssimulationer gør det muligt at udvikle biler tæt på de nuværende markedsforhold, så man kan reagere hurtigt på kundebehov eller resultater fra Audis egen afde­ling for ulykkesforskning, Audi Accident Research Unit (AARU) – som Hans-Ulrik von Bülow, der er ansvarlig for computerstøttet udvikling hos Audi, hurtigt kan bekræfte: “Den nye supercomputer hjælper os med at sikre kvaliteten af alle Audi komponenter.”

Her ses de 8 kabinetter med 320 servereDet nyerhvervede udstyr er også meget effektivt. De 320 ser­vere i HP ProLiant BL460c computeren er monteret i otte kabi­netter, der er 2 m høje, og derfor kræver de ca. 30 procent mindre plads end almin­delige computere til kollisionssimulation. Computerens effektive køle­system bruger også 25 procent mindre energi med et imponerende lavt energiforbrug på kun 86 kilowatt (kW) i stedet for de normale 115 kW.

AUDI AG har gode grunde til at udvide bestanden af computere for at kunne leve op til de tekniske udfordringer fra det øgede antal af mo­deller. Uden omfattende kollisionssimulationer ville det på grund af bilernes stigende kompleksitet og de nuværende testkrav ikke læn­gere være muligt at udvikle biler. Produktkvaliteten kan øges end­nu mere markant takket være anvendelsen af computersimula­tioner.

Hver enkelt bilmodel gennemgår ca. 1.000 simulationer om ugen i løbet af udviklingsfasen, der varer 48 måneder. Før den første proto­type konstrueres, har den virtuelle bil allerede fuldført mere end 100.000 computersimulationer. Beregningen af dem kan tage fra 30 min. og op til en uge afhængigt af ulykkens kompleksitet. Når udvi­klerne til slut udfører de rigtige crashtest, har bilerne allerede opnå­et en ekstremt høj sikkerhedsstandard på grund af anvendelse af computersimulationerne.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.