CO2 emissionen fra de fabriks­nye bilmodeller er i løbet af 2007 ble­vet reduceret - skridt for skridt.

Den aktuelle statistik fra tyske KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) kan frem­vise en reduktion fra benzin­modellerne på 2,3 %, mens die­sel­bilerne nøjedes med en re­duk­tion på 1,2 %.

Den gennem­snit­lige CO2-værdi lå på 168 gram pr. kørt kilometer for benzin­mo­del­lerne, mens dieselbilerne var en anelse højere - nemlig 171 gram pr. kørtkilometer, hvilket sikkert vil komme som en over­raskelse for mange.

Men der er stor varia­tion fra top til bund i CO2-ud­ledningen. I mini-segmen­tet lå diesel­ver­sio­nerne på KUN 106 gram pr. km. Til gengæld ligger benzin­udga­ven i den øvre klasse helt oppe på 278 g/km og det var i den øverste en­de af skalaen for CO2-ud­led­ning.

Der er lang vej til EU's fastsatte norm på 125 g/km. 


annonce - klik på logo og bestil en jobannonce
Klik på logo'et og bestil din Stepstone-jobannonce her - og få samme jobannonce GRATIS med på Autoteket

 Samarbejde mellem
StepStone og Autoteket

Find din nye

medarbejder her

effektivt, nemt og

hurtigt.

Du behøver blot at klikke på logo'et til venstre og udfylde skemaet. Du betaler for StepStone jobannoncen og får til gengæld annoncen GRATIS på autoteket.dk.