­
Nu er det muligt for miljøbevidste bilister - helt gratis - at parkerer deres Toyota Prius hybridbil i parkeringshuset på Israels Plads i København. Inden længe bliver forsøgsordningen udvidet til også at gælde Sallings parkeringshus i Århus. 
Toyota har valgt at ta­ge et utra­di­tionelt skridt i kam­pen for at fremme interessen for miljø­rigtige biler. Toyota har lejet en af de mest attraktive og centra­le parke­ringspladser og reserveret den til ejere af den miljø­rigtige hy­bridbil Toyota Prius.

”Der ses efterhånden eksempler på, at miljø­bevidste bilister tilgo­de­ses på den ene eller den an­den måde. For eksempel  kan delebiler parkere gratis i store dele af København”, fortæller René Mou­ritsen, Informationschef i Toyota Danmark A/S. ”Vi vil med denne aktivitet gerne tilgo­dese de bilister, der har valgt at køre i en af verdens mest miljørigtige biler. Derfor har vi som et forsøg investeret i en parke­rings­plads, som vi kvit og frit stiller til rådighed for Prius-ejere”.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.


Parkeringspladsen i parkeringskælderen på Israels Plads er tydeligt marke­ret, så ingen er i tvivl om, at det er en Prius-parkering. Ved ankomst skal man blot anvende opkaldsknappen på betalings­stan­deren, så vil personalet orientere om proceduren. Det er ikke prak­tisk muligt at reser­vere en plads på forhånd, men skulle pladsen alle­rede være opta­get, vil der – om muligt – blive fundet en alternativ plads ligeledes uden bereg­ning.

Toyota er førende inden for udvikling, produktion og salg af hybrid­biler, og snart runder det samlede salg af den populære Toyota Prius 1 million biler på verdensplan. ”Vi har meget høje ambitioner på mil­jøområdet, så skrid­tet til at belønne de bilister, der tænker i miljø­rig­tige baner, var ikke langt. Med denne aktivitet ønsker vi at slå et slag for biler, der er særligt skån­somme mod miljøet – uden at pe­ge fingre og med et lille glimt i øjet”, slutter René Mouritsen.

Den gratis parkering er en forsøgsordning, der indtil videre kører i København i parkerings-kælderen på Israels Plads, men inden længe vil der blive etableret endnu en Prius parkering i Sallings parkerings­hus i Århus.