Volvo Cars vinder in­ternational pris for City Safety.

Vol­vo's egen­ud­viklede City Safety – et nyt sikker­hedssystem, som for­hindrer kolli­sioner ved lav hastig­hed – har netop mod­taget den ameri­kan­ske ''Trafic Safety Achievement Award''.

"City Safety er endnu et eksempel på Volvo's tradition for at udnytte den viden, som virkelig­hedens trafiksituationer genererer, til at ud­vikle løs­ninger, der kan fore­bygge ulykker. Vi er derfor meget tak­nem­melige over den aner­kendelse, som denne prestigefyldte pris er udtryk for," siger Jonas Ekmark, der har ansvaret for forebyggende sikker­hed på Volvo's sikker­hedscenter i Göteborg.

Ved dette års ''World Trafic Safety Symposium'' i New York vurderede en række trafikeksperter nye sikkerhedsløsninger, som kan være med til at reducere antallet af trafikuheld på de amerikanske veje. Og gruppen tildelte Volvo City Safety prisen som ''Trafic Safety Achie­vement Award'' på grund af systemets evne til at forhindre eller mind­­ske omfanget af en kollision ved lav hastighed, og dermed mind­ske risikoen for skader på såvel personer som køretøjer.

Volvo vil være den før­ste bilfabrikant, der gør et system som City Sa­fety til standard. Og det sker, når den nye Volvo XC60 kommer på markedet til efteråret. Omkring 75 procent af alle kollisioner sker ved hastigheder under 30 km/t. Og i halvdelen af tilfældene når føreren overhovedet ikke at bremse inden kolli­sionen – årsagen er typisk føre­rens uopmærksom­hed.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Hvis f.eks. bilen foran bremser pludselig op, og City Safety registre­rer, at en kolli­sion er umiddelbart forestående, gøres bremserne klar. Hvis føre­ren ikke reagerer, bremses bilen automatisk. Ved hastighe­der under 15 km/t kan City Safety helt forhindre en kollision. Er ha­stigheden mellem 17 og 30 km/t aktiveres bremserne, så hastig­he­den reduceres og dermed også risikoen for skader på passagerer og biler.

"Med City Safety håber vi kan kunne eleminere whiplash skader i beg­ge involverede biler, der er involveret i en kollison, og samtidig undgå mange karosseriskader," udtaler Jonas Ekmark. "Muligheden for at mindske om­fanget af såvel person- som karosseriskader gør City Safety særdeles interessant for forsikringsselskaberne. Vi for­handler i øjeblikket med flere europæiske forsikringsselskaber, som overvejer at give op til 30 procent i rabat til biler, der er udstyret med City Safety."