Otto og Britta Kristensen er Danmarks dygtigste inden for historisk pålidelighedsrally. Her ses de under årets Rallye Monte-Carlo Historique.Gratis at komme på kursus i histo­risk motorløb.

Interes­sen for klas­siske biler blomstrer som aldrig før i Dan­mark. Men hvad stiller man op med sin måske nyindkøbte eller nyre­stau­rerede klas­si­ker?

Det har Dansk Auto­mobil Sports Union et godt bud på: "Med DASU Clas­sic giver vi alle danskere med en gam­mel bil mulighed for at kom­me ud at dyrke motorsport under civiliserede former," fortæller Anni S. Andersen, formand for unionens breddeudvalg.

DASU Classic er skåret efter samme læst som det berømte Monte-Carlo Rally for historiske biler, men tilpasset danske forhold og til­rettelagt til familien uden særlige forudsætninger for motorsport: "Man kører kun på helt jævne veje, og alle deltagere skal kunne kom­­me godt hjem uden skrammer i lakken eller selvtilliden," siger An­ni Andersen. Et testløb i efteråret havde 72 deltagende mand­ska­ber, heraf 38 helt nye, og blev meget vel modtaget.

Enhver bil fra før 1983, lige fra Folkevogn til Ferrari, kan deltage i DASU Classic. Karin og Eskild Steen vil køre alle seks løb i serien i deres VW 1303.Den nye DASU Classic serie består af seks løb i sommerhalvåret 2008, hvor alle med en bil fra før 1983 kan deltage, også helt uden trip­tæller eller andet udstyr. Inden det går løs, kan man komme gra­tis på kursus og lære, hvordan man kører historisk påli­de­lig­hedsrally.

"Vi har kurser i Jylland og på Sjælland den 30. marts, og man kan fin­de alle informationer på dasuclassic.dk," slutter Anni Andersen, der regner med stor tilslutning og mange helt nye deltagere i tur­ne­rin­gen. Foreløbig har DASU Classic tilmeldinger fra deltagere i al­de­ren 10 til 80 år.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.