Euro­pæerne har valgt - Volks­­wagen Tiguan kåret til „Bed­ste SUV.“

Europas mest kri­tiske jury har truffet sit valg: Det efter­tragtede ”Au­to 1” trofæ i kategorien ” Off-roader og SUV” er gået til Volks­­wagens nye Tiguan.

Over 40 millioner læsere og eksperter fra Auto Bild gruppen, er i lø­bet af de sidste par måneder blevet opfordret til at stemme på deres favorit blandt 74 bilnyheder. For Volkswagen er det kronen på vær­ket at mod­tage denne hædersbevisning og endnu et kapitel til Ti­gu­ans succes­historie.

Tiguan har fra star­­ten af sin lancering høstet ros hos pressen, og ikke mindst har et meget stort antal bilinteresserede kastet deres kærlig­hed på Volks­wagens nyeste model. Volks­wagen anser Tiguan for at være en me­get vigtig brik i deres interna­tionale vækst­strategi og denne se­ne­ste kåring bekræfter Volks­wagen i, at de med deres produkt­stra­tegi har ramt helt rigtigt.

Forud for den en­de­lige kåring har 40 millioner læsere af Auto Bild i 26 euro­pæiske lande kåret deres nationale vindere. De tre bedst place­rede biler i de i alt seks kategorier blev endeligt testet af en profes­sionel jury på et testanlæg ved Rom.

Juryen var sam­men­sat af fag­folk fra racer­kørere, teknikere og motor­journalister. Resul­tatet blev, at Tiguan vandt en klar sejr i sin klasse. Dette er den tred­je store pris, der tilkommer Tiguan. I november 2007 mod­tog Volks­wagens SUV ”Auto Trophy” og få uger senere ”Det gyldne Rat”.

I disse dage vil der være mulighed for at opleve Tiguan på tæt hold i det jyske. På messen ”Hest & Rytter” udstiller Volkswagen Erhvervs­biler Tiguan og den helt nye Caddy Maxi.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Odsherred Motor Co. hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.