House of Cars åbner den 24. marts 2008 - Så er skiltene på plads på den smukke, nye bygningHelt nyt bilhus for de bedste ameri­kanske mærker i Is­høj.

Den 24. marts åbner House of Cars Co­pen­hagen AS på Balders­bæk­vej 8B i Ishøj. House of Cars Co­pen­­hagen AS for­hand­­ler og service­rer de tre fø­rende ameri­kanske bilmærker Chrysler, Jeep og Dodge.

House of Cars Cph. bygger på resterne af engang Danmarks største Chrysler Jeep forhandler, Fogdal Biler, som lukkede i 2003. SMC Biler over­tog lokaliteterne og videre­førte service og vedligeholdelsen på de ameri­kanske biler frem til 2006.

Den nuværende administrerende direktør i House of Cars Cph., Tho­mas Richter, som på daværende tidspunkt var værkstedchef i SMC Biler, etab­lerede sammen med Poul Larsen, der har en Chrysler Jeep forretning i Aalborg, et nyt forret­ningsgrundlag for disse biler.

Thomas Richter og Poul Larsen opkøbte alle mærkerelaterede reser­ve­dele, værktøj og ud­styr til de tre bil­mær­ker fra SMC Biler, sam­tidig med at de overtog de specialudd­an­nede Chrysler Jeep medar­bej­dere og videre­førte virksomheden i mid­lertidige og beskedne lokaler på Frederiks­sunds­vej 84, i Københavns nordvest kvarter.

Poul Larsen ejede imidlertid en stor byggegrund i Ishøj, og det er altså her, House of Cars Copenhagen AS sidst i marts nu kan åbne et nybygget og topmoderne bilhus, som tillige er Nordens største Chrysler Jeep & Dodge Center.

I House of Cars Cph. kan man både købe og få serviceret Chrysler, Jeep og Dodge biler, og på åbnings­dagen byder bilhuset på forfrisk­ninger til hele familien, præsentation af det store bilprogram, rund­visning, lod­træk­ning om lækkert biltil­behør og meget mere.

House of Cars Copenhagen AS åbner den 24. marts kl. 11 til 15 på Baldersbækvej 8B i Ishøj.