Pre-crash Safety sy­stemet, som indtil videre er forbeholdt udvalgt Lexus-model­ler, har fået udvidet sin kamera­funktion, så systemet nu også kan afgøre, om førerens øjne er til­strækkeligt åbne under kør­sel. Samspillet mel­lem den nye funktion og kame­ra­ets nuværende funktion til at bedøm­me retningen på førerens hoved har en vigtig rolle i at mindske risi­koen for at blive involveret i uheld. Kameraet lanceres på det japan­ske marked i nær fremtid.

Teknikken bag kameraet beregner på basis af førerens øjenlåg, hvor åbne førerens øjne er. Hvis Pre-crash systemet vurderer, at der er risiko for kollision forude og samtidig registrerer, at øjnene ikke er tilstrækkeligt åbne eller, at ansigtet ikke er rettet fremad, advares føreren om faren for kollision forude, så uheldet om muligt kan afvær­ges.

Da en af de største årsager til trafikuheld skyldes førerens fejl eller manglende opmærksomhed, mener Toyota, at udviklingen af sådan­ne teknikker har afgørende betydning for trafiksikkerheden, og fort­sætter derfor udviklingen på området.

Toyota arbejder på forskellige områder for at øge trafiksikkerheden mest muligt. Først og fremmest udvikler Toyota mere og mere sikre biler, dernæst deltager Toyota i arbejdet med at skabe mere sikre trafikforhold, og slutteligt er der fokus på uddannelse i trafiksikker­hed.

Udviklingen indenfor Toyotas Pre-crash sikkerhedssystem

  • Februar 2003 – verdens første Pre-crash system med radar-bøl­ger blev lanceret med det formål at opdage genstande og andre køretøjer forude med henblik på at reducere antallet af sammen­stød.
  • August 2003 – Pre-crash bremser, som tages i brug, når føreren ikke reagere rettidigt, blev tilføjet til systemet.
  • Juli 2004 – Billededannelses-metoden, en funktion hvor data fra et kamera kombineres med informationer fra bilens radarsystem blev indført.
  • Marts 2006 – Et kamera monteret på ratstammen til at bestem­me retningen af førerens ansigt tilføjedes, hvilket betyder, at in­formationer om kørselsforhold bliver taget i betragtning sammen med informationer om andre køretøjer og hindringer på vejen. 
  • September 2006 – En forbedret radar med millimeter-bølger og et nyudviklet stereo-kamera til at opdage fodgængere og andre forhindringer blev tilføjet, tillige med en radar med millimeter-bøl­ger bagtil for til beskytte imod kollision fra bagfrakommende kø­retøjer.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.