Lambor­ghini kom­mer ikke til Detroit med en ny model, men allige­vel kan man se tre for­skel­lige nye Lam­bor­ghini-versioner på deres stand på NAIAS-bil­ud­stil­ling. De tre model­ler er alle base­ret på eksi­ste­ren­de mo­deller, men er udgaver, der er udført efter kundens meget per­sonlige øn­sker. Lamborhini har nemlig lanceret et specielt "indivi­dua­liserings­pro­gram" med tilnavnet Ad Personam.

Og med de tre udstillede varianter fra AD Personam-programmet vi­ser Lamborghini eksempler på, hvad der er muligt inden for ram­mer­ne i dette individuelle og spændende tiltag fra Lamborghini.

På standen finder du en Murciélago LP 640 Coupé, en Murciélago LP 640 Roadster og en Gallardo Spyder.

Murciélago LP 640 Coupé er lakeret i Blu Cepheus - en farve i retning af en lys blå, der skinner meget in­tensivt takket være specielle pig­menter i lakken. I solskin får farven en varm og dyb nuance.

Indvendig finder du to forskellige farver: Sort læder og brun alcan­ta­ra.

Ser vi på Gallardo Spyder finder vi en dominans af brunt. Lakeringen er en mat Marrone Apus, der ligeledes på grund af farvepigmenter får et gan­ske specielt farveskær i solskin, og hvor den eneste kon­trast er de sorte sidespejle. Også her er de ind­ven­dige farver af­stemt til brunt. Som kon­trast til den brune farve har man gennemført hvidt læder på instru­ment­pa­nelet, sidebeklædningen og sæ­derne.

„Lamborghini læg­ger stor vægt på disse muligheder for at få sin helt egen model," udtaler Stephan Winkelmann, der er president og CEO for Auto­mobili Lambor­ghini S.p.A.

„Ganske mange kun­der benytter sig af de utallige muligheder for at skabe deres egen individuelle model gennem Ad Personam-Program­met - en individualisering, der kan afspejle deres livsstil og person­lige smag."

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.