Toyotas grønne bil - PriusToyota og Eco-Schools lancerer en konkur­rence, som udfor­drer sko­ler til at komme med kreative ideer til at re­ducere energifor­bruget i lokal­sam­fundet. Natio­nale juryer i seks euro­pæ­iske lande deler 900.000 kr. ud for be­løn­ning af de mest iderige og nytænkende for­slag, og gør det på denne måde muligt for eleverne og skolerne at virkeliggøre deres ideer.

Eco-Schools, som i Danmark går under betegnelsen ”Grønt Flag - Grøn Skole”, er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for alle grundskoler i Danmark. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gen­nemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og oppriori­teret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Eleverne arbejder aktivt med for­slag til løsning af miljøspørgsmål og lærer på den må­de, hvordan de selv kan bidrage til løsning af miljøproblemer.

En af de deltagende skoler i hvert land bliver på basis af deres for­slag udnævnt til national vinder og går videre i konkurrencen om at blive europæisk vinder. Konkurrencen omfatter 1.800 skoler og ca. 300.000 elever i Danmark, Italien, Norge, Finland, Tyrkiet og Portu­gal.

Temaet for konkurrencen 2007-2009 er: Klimaforandring – lad os spare energi! Det er anden gang at Toyota sponserer konkurrencen, og har arbejdet sammen med ECO-Schools siden 2005. Miljø- og in­novations­projektet var oprindeligt et pilotprogram for at promovere innovativ tænkning og miljølære hos elever på skoler rundt om i Eu­ropa.